LEVİTRA 10 MG Farmakokinetik özellikler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Farmakokinetik özellikler :

Absorpsiyon
Vardenafil, oral uygulamadan sonra hızla emilir. On beş dakika gibi kısa bir sürede, doruk plazma konsantrasyonuna (Cmax) ulaşır; aç karnına uygulamaların %90’ında 30 ile 120 dakikada (ortalama 60 dakika) Cmax’a ulaşılır. Yüksek ilk-geçiş etkisi nedeniyle, ortalama mutlak oral biyoyararlanım %15 civarındadır.

Dağılım
Vardenafilin kararlı durumda, ortalama dağılım hacminin (Vss) 208 L olması, dokulara dağıldığını gösterir. Vardenafil ve dolaşımda bulunan majör metaboliti (M1) plazma proteinlerine yüksek oranda, geri dönüşümlü ve toplam ilaç konsantrasyonundan bağımsız olarak bağlanır (ana ilaç ya da M1 için %95 civarında). İlaç uygulandıktan 90 dakika sonra sağlıklı deneklerin semenlerinde yapılan ölçümler esas alındığında, hastaların semeninde uygulanan dozun %0.00012’sinden daha fazlası bulunmamıştır.

Metabolizma
Vardenafil, sitokrom P450 (CYP) izoform 3A4 yoluyla ve kısmen CYP3A5 ve CYP2C9 izoformlarının katkısıyla, esas olarak hepatik enzimler tarafından metabolize edilir.
Ortalama eliminasyon yarılanma ömrü (t1/2) 4-5 saattir.
İnsanlarda dolaşımda bulunan majör metaboliti (M1), vardenafilin piperazin bölümünde desetilasyon sonucu oluşur . M1’in bir bölümü, glukuronid konjugatı (glukuronik asit) halinde sistemik dolaşımda bulunur. Glukuronize olmamış M1’in plazma konsantrasyonu, ana bileşiğin %26’sı civarındadır. M1 metaboliti, vardenafilinkine benzer fosfodiesteraz selektif bir profil gösterir; PDE5 için in vitro ortamda vardenafile kıyasla, yaklaşık %28’i ölçüsünde inhibitör potense sahiptir; bu değerler ilacın etkinliğine yaklaşık %7 civarında bir katkı sağlar.

Atılım
Vardenafilin total vücut klerensi 56 l/saat’tir, terminal yarılanma ömrü 4 -5 saat civarındadır. Oral uygulama sonrasında, vardenafil esas olarak feçes (uygulanan oral dozun yaklaşık %91 – 95’i) ve çok daha az bir oranda idrar yoluyla (uygulanan oral dozun yaklaşık %2 – 6’sı), metabolitleri şeklinde atılır.

LEVİTRA 10 MG Farmakokinetik özellikler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.