LARGOPEN IM/IV 500 MG 1 FLAKON

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Formulü

125 mg : Amoxicillin (as trihydrate),125 mg 250 mg : Amoxicillin (as trihydrate),250 mg BID 400: Amoxicillin (as trihydrate),400 mg/5 ml

Endikasyonları

Amoksisilin’e duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu durumlarda endikedir.

Kontrendikasyonları

Penisilin’e karşı allerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler

Penisilin tedavisinde uygulanan ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok allerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülür. Penisilin’e karşı duyarlılığı olan kişilerde sefalosporinlerle tedavi uygulandığında ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabildiği bildirilmiştir. Penisilin tedavisine başlamadan önce, penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice sorulmalıdır. Ciddi anafilaktoid reaksiyonların Adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen I.V. steroidler ve hava yolunun açık tutulması, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır. Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi sonrasında bakteriyel patojenler (Enterobakter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süper enfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda tedavi kesilmeli uygun tedaviye başlanmalıdır. Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Emziren Annelerde Kullanımı: Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır.

Yan Etkileri

Gastrointestinal: Bulantı, kusma, diare. Hipersensitivite Reaksiyonları: Eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistamin ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir. Bu reaksiyonların görülmesi halinde tedavinin kesilmesi uygundur. Karaciğer: Hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla beraber klinik önemi bilinmemektedir. Kan ve Lenf Sistemleri: Anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Etkeni bir virüs olan enfeksiyoz monükleozda amoksisilin kullanılmamalıdır. Amoksisilin uygulanan enfeksiyoz mononükleozlu hastalarda yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiştir. Santral Sinir Sistemi: Nadir olarak geçici hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, kişilik değişiklikleri ve yorgunluk bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Etkileşimleri

Klorpromazin diğer antikolinerjik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, yan etki artışına (ağız kuruluğu v.b.) yol açabilir. Oral antikoagülanların etkisini azaltabilir. Alfa-adrenerjik blokaj yapabilir. Epilepsi eşiğini azaltabilir. Anti-konvülsan ilaçlar kullanan hastalarda her iki ilacın plazma düzeyi artabilir. Largactil ile birlikte kullanıldıklarında anti-hipertansif ilaçların ve santral sinir sistemi depresyonu yapıcı ilaçların (hipnotikler, trankilizanlar, anestetikler, analjezikler) etkisi artabilir. Alkollü içecekler, levodopa ve lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Fenotiazin kullanımı sırasında etkilenebilen laboratuvar testleri şunlardır: EKG sonuçları (Q ve T dalgalarında değişim yapabilir) Gonadorelin testi (fenotiazinler kandaki prolaktin yoğunluğunu artırarak gonadoreline alınan cevabı azaltabilirler.) İdrarda immünolojik gebelik testleri (yalancı pozitif ya da negatif sonuçlar verebilir). Metirapon testi (ACTH salgısını azaltabilir). İdrarda bilirubin testi (yalancı pozitif sonuç verebilir.)

Dozu Kullanma

Toplam günlük doz 750-1500 mg’dır. Çocuklarda: Etkeni streptokok, pnömokok, penisilinaz salgılayan stafilokok ve H.influenza olan üst solunum yolu enfeksiyonları, etkeni E.Coli Proteus mirabilis ve Strep. fekalis olan ürogenital sistem enfeksiyonları ve etkeni streptokoklar, pnömokoklar, penisilinaz salgılamayan Stafilokoklar ve H.influenza olan alt solunum yolu enfeksiyonlarında; 20 mg/kg gün’ dür. 8 saat ara ile uygulanır. A grubu Beta hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda akut romatizmal atak veya akut glomerulonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Çocuklarda az duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan ciddi enfeksiyonlarda doz 40 mg/kg/gün’ dür. 8 saat ara ile uygulanır. Etkeni Streptokoklar, Pnömokoklar, penisilinaz salgılamayan Stafilokoklar ve H.influenzae olan alt solunum yolu enfeksiyonlarında mutad doz çocuklar için 40 mg/kg/gün’ dür. 8 saat ara ile uygulanır. Bakteriyel menenjitte: Çocuklar için doz 150-200 mg/kg/gün’dür. 3-4 saatte bir eşit dozlara bölünmüş olarak uygulanır. SÜSPANSİYONUN HAZIRLANMASI: Etiket üzerindeki işaret çizgisine kadar kaynatılmış soğutulmuş (60 ml) su ilave ederek iyice çalkalayınız. Homojen dağılım sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz. Gerekiyorsa çizgiye kadar tekrar su ilave ederek iyice çalkalayınız. Meydana gelen süspansiyonunun her ölçeğinde 125 mg amoksisilin vardır.

LARGOPEN IM/IV 500 MG 1 FLAKON adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.