Ladycomp ve Babycomp Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Yemek Tarifleri 

Ladycomp ve Babycomp

Bütün doğal aile planlaması yöntemleri, genelde hem ge­belikten korunmak için, hem de istenen bir çocuğu plan­lamak amacıyla kullanılabilir. Ladycomp ile Babycompun üreticisi olan şirket, bu durumu hesaba katarak, yapısı ve işleyiş ilkesi aynı (sıcaklık yöntemi), ama donanımı biraz farklı olan bu iki bilgisayarı piyasaya sürmüştür.

Babycomp özel olarak gebeliği planlamak amacıyla kul­lanılabilir, çünkü bir sonraki optimum doğurganlık tarihi­ni hesaplar. Cinsel ilişkinin gerçekleşme zamanı bilgisaya­ra girilirse, eğer “her şey yolunda” ise, Babycomp çocu­ğun doğum tarihini hesaplayabilir. Ne kadar ciddiye alına­bilir belli değil ama, bilgisayar eğer istenirse, cinsel birleş­menin zamanından yola çıkarak, doğacak çocuğun cinsiyetiyle ilgili tahmin de yürütüyormuş.

Ladycomp, ölçülen sıcaklıklardan yola çıkarak, döllen­meye elverişsiz, elverişli ve en elverişli günleri hesaplayan bir “korunma bilgisayarıdır.” Bilgisayara yerleştirilmiş olan çalar saat, programlanmış ölçüm zamanını hatırlatır (bir önceki güne göre +/- 6 saatlik sapma mümkündür). Öl­çüm sıcaklık kalemiyle ağızdan yapılmalıdır. Bilgisayarın üzerindeki ampul, ışığın rengindeki değişim aracılığıyla doğurganlık durumunu gösterir.

Ladycompun üreticisi, bu aletin süregiden çevrimdeki döllenmeye elverişli ve elverişsiz günleri altı gün önceden hesaplayabildiğini iddia ediyor. Ancak bu konuda dikkatli olmak gerekir. Çünkü herhangi bir faktör çevrimi kolayca altüst edebilir ve yumurtlamanın daha erken olmasına yol açabilir. Eğer günün birinde korunma yerine çocuk isteği ön plana geçerse, Ladycomp Babycompa dönüşecek şekil­de donatılabilir. PRO FAMILIA’nın değerlendirmelerine göre, doğal aile planlamasında kullanılan en gelişmiş (ama ne vazık ki aynı zamanda en pahalı) küçük bilgisayar, sı­caklık bilgisayarı Ladycomptur.

Bioself plus

Bioself plus, gözlük kılıfı büyüklüğünde bej rengi bir göv­de ile koruyucu bir kapak altında gövdeye sabit olarak bağlanmış ölçüm kaleminden ibarettir. Kullanıcı, ölçümü ağızdan (oral), dölyolundan (vajinal) ya da bağırsaktan (rektal) yapma seçeneklerine sahiptir. İki dakikalık ölçüm süresinden sonra, alet virgülden sonra bir basamakla vücut sıcaklığını ve o anki doğurganlık durumunu gösterir. Kla­sik sıcaklık yöntemi gibi Bioself de dakiklik gerektirir: Günlük ölçüm zamanlan en çok iki saat sapma gösterebi­lir. Biyoself in kullanıldığı ilk çevrimde korunma uygulan­malıdır, üreticinin verdiği bilgilere göre, ikinci çevrimden itibaren bilgisayarın programı döllenmeye elverişli ve elve­rişsiz günleri daha güvenli bir şekilde hesaplayacaktır.

Cyclotest EASY

Cyclotest EASY, sıcaklık bilgisayarlarının en basit modeli­dir. Alet vücut sıcaklığını sabah yataktan kalkmadan önce dil altından ölçer. Ölçüm tarihi ve vücut sıcaklığı, bilgisa­yarın üstündeki büyük ekranda yazılı olarak görülür. Veri­leri grafik kâğıdına kaydetme ve değerlendirme işi kullanı­cıya düşer. Ancak bunun için acele etmesine gerek yoktur, çünkü bilgisayar, ilgili çevrim ve takvim günleriyle birlikte 99 ölçümü belleğine kaydeder. Bilgisayarla birlikte, doğal aile planlamasıyla ilgili bir de broşür verilir.

Cyclotest 2 plus

İster bebek için ister bebeğe karşı çifte kontrol

Cyclotest 2 plus, Almanya’da en yaygın kullanılan kombi­ne bilgisayardır. Üstünde sarı tuşlar ve pembe kenarlı ek­ran bulunan beyaz bir gövde ile, yeterli uzunlukta bir kab­loyla bu gövdeye bağlanmış ölçüm kaleminden oluşur, içindeki çalar saat, zamanında yapılması gereken oral sı­caklık ölçümlerini hatırlatır (ölçüm saatinde izin verilen en büyük sapma iki saat).

Alışılması gereken birkaç şey vardır: Bilgisayar sıcaklık değerini doğrudan ekrana yansıtmak yerine, kişisel ortala­ma değerden sapmayı yazar (örneğin, TEMP +0.10, ölçü­len değerin kişinin ortalama sıcaklığından 0,1 derece yük­sek olduğu anlamına gelir). Yüksek ateş ya da diğer sıcaklık dalgalanmaları hesaplamada dikkate alınmaz. Bir çev­rimde ölçümün bir iki gün kaçırılmasına tolerans gösteri­lir. Bir çevrim süresince birden fazla düzensizlik olduğun­da, bilgisayar doğurganlık evresini her ihtimale karşı daha uzun gösterir. Kullanımın ilk altı ayında, bilgisayar hafıza­sına yeterince ölçüm verisi kaydedinceye kadar, çevrimin altıncı gününden itibaren doğurganlık gösterir, daha son­ra doğurganlık evresini gitgide daralür.

Bilgisayara rahim boynu mukozasının özellikleri de gi­rilerek korunma güvenliği artırılabilir. Eğer Cyclotest 2 plus bir gebeliği planlamak için kullanılmak istenirse, özel bir test çubuğu yardımıyla, idrarda yumurtlama hormonu LH (lutein yapıcı hormon) saptanabilir. Bilgisayar ekran­dan idrar testi yapılmasını ister ve ölçülen sıcaklıkla girilen LH değerine dayanarak, yumurtlamadan önce, döllenme­ye en elverişli evreyi hesaplar. Hormon testi çubuğu mas­rafı, Cyclotest 2 plus yalnızca bir gebelik planlamak ama­cıyla kullanıldığı zaman ortaya çıkar.

Gebe kalınmışsa bilgisayar bunu döllenmeden 18 gün kadar sonra gösterir ve muhtemel doğum tarihini de he­saplar.

Mini Sophia

Mini Sophia, birçok ek parametreyi de işleyebilen sempto-termal yöntem bilgisayarıdır. İsviçre ürünü bu araç büyük bir dijital termometreyi andırır, ölçümler özel ölçüm kale­miyle ağızdan yapılır. İçindeki çalar saat ölçüm zamanını hatırlatır (programlanmış ölçüm saatlerinden +/-2 saat sapma olabilir).
Mini Sophia’nın farklılığı, yalnız mukoza özelliklerinin değil, altı değişik ek bilginin de girilebilmesidir (âdet, san­cı, cinsel ilişki, ilaç alımı, yüksek ateş). 37,5 °C’ın üstün­deki sıcaklık değerleri değerlendirme dışı bırakılır.

Ladycomp ve Babycomp Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.