Dogal Aile Planlamasi Yontemleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Yemek Tarifleri 

Doğal Aile Planlaması Yöntemleri

Hap ya da spiral gibi doktorlarca yönlendirilen korun­ma araçlarını reddeden kadın sayısı gitgide artıyor. Çünkü bu kadınlar cinselliklerinin ve aile planlamasının tıbbi problem olarak ele alınmasını istemiyorlar. (Artık) hormon yutmak istemiyor, vücutlarında yabancı cisim ol­masını kabul etmiyorlar. Çoğu kez de bedeni konusunda bilinçli olan ve bedeninin verdiği işaretleri her gün disip­linli bir şekilde izlemekten kaçınmayan bu kadınlar için en uygunu, doğal aile planlaması yöntemleridir. Aile planla­ması teriminden de anlaşılacağı gibi, bu yöntemler hem is­tenmeyen bir gebelikten korunmayı, hem de tersi durum­da çocuk istendiğinde gebe kalmayı sağlayabilir.

Kadının kendi doğurganlığıyla her gün ilgilenmesi sa­yesinde cinsellik de başka bir önem kazanır. Birçok çift için bu, aile planlaması konusunu (tekrar) birlikte ele alma şansıdır. Doğal aile planlaması bir süreçtir ve bunun başa­rısı eşlerin uyumlu bir işbirliği içinde olmasına bağlıdır.

Doğal aile planlaması yöntemleriyle korunmak isteyen­ler, duruma göre her gün, korunma ile çocuk isteği arasın­da bocalama yaşar. İki partnerden sadece biri korunmada ısrar edip diğeri çocuk istiyorsa, döllenmeye elverişsiz gün­lerin “yanlış” hesaplanma ya da döllenmeye elverişli gün­lerde korunmanın “unutulma” tehlikesi, her iki eşin de ko­runmadan yana olmasına kıyasla elbette daha büyük olur.
Son olarak, dini inançları korunma araçlarını yasaklayan kadınlar ve çiftler için de istenmeyen gebelikleri önleme­nin tek yolu doğal aile planlaması yöntemleridir.

Doğal aile planlaması yöntemleri korunma yöntemi de­ğildir. Bunlar yalnızca, bir çevrim içinde döllenmeye elve­rişli (üretken, fertil) ve döllenmeye elverişsiz (üretken ol­mayan, infertil) günleri saptama olanağını sağlar. Asıl ko­runma yöntemi, üretken günlerde cinsel ilişkide bulunma­maktan ya da başka bir korunma aracı kullanmaktan iba­rettir (prezervatif, diyafram ve portio başlığı).

Doğal korunma yöntemleri

Size göre cinsellik, yalnızca sizinle partneri­niz arasındaki mahremiyetin içinde olup bi­ten, dünyanın en doğal şeylerinden biri. Ai­le planlamasını da bizzat ele alıyorsunuz. Bu alanda doktor tavsiyesini ya da kontrolü­nü reddediyorsunuz. Gerçi korunmak isti­yorsunuz ama bedensel süreçlere müdahale edilmesine karşısınız. O nedenle, er ya da geç beklenmedik bir anda gebe kalma ola­sılığını göze alıyorsunuz.

Belki de yıllarca “doktorlarca yönlendirilen korunma araçlarıyla” (hap ya da spiral gibi) korundunuz, şu anda ise içtenliğe ve güve­ne dayalı bir ilişki yaşıyorsunuz ve bu, ge­belikten korunmayı da birlikteliğin bir par­çası haline getiriyor, o nedenle de korun­maya rağmen bir bebek olursa onu sevinçle karşılarsınız.

Ya da belki dinsel inançlarınız, hangi yön­temle olursa olsun gebeliği önlemeyi yasak­lıyor.
Bu söylenenlere uyan kadınlar için hormon ya da spiral söz konusu değildir, onlar doğal aile planlaması (kısaca DAP) yöntemlerini benimsemelidir.

Vücut sıcaklığını ölçme, rahim boynu mu­kozasının durumunu belirleme ve rahim ağ­zını yoklama yoluyla, âdet çevrimi sırasın­daki döllenmeye elverişli olan ve olmayan günler saptanabilir. Üretken günlerde cinsel ilişkiden tamamen uzak mı duracağınız, yoksa prezervatif ve/veya diyafram mı kulla­nacağınız size kalmış bir şeydir.

Daha sonra siz ve eşiniz çocuk isterseniz, döllenmeye en elverişli zamanı saptamak için aynı yöntemleri kullanabilirsiniz.

Tüm DAP yöntemleri ilkesel olarak her yaştaki her ka­dın tarafından uygulanabilir. Yeter ki âdet çevrimi düzgün olsun, kadın her gün doğurganlığıyla ilgilenme disiplinini göstersin, çevrimin birkaç gününde cinsel ilişkiden vaz­geçmeye, başka cinsel ifade biçimleri seçmeye ya da bari-yer yöntemleriyle korunmaya hazır olsun.

DAP’ın İlkeleri

Dişinin doğurganlığını cinsiyet hormonlarındaki çevrimsel değişiklikler yönlendirir. Hormon derişikliğindeki değişik­likler bedenin açık seçik işaretler vermesine yol açar. Bun­ların en göze çarpanı, bir çevrimin sona erdiğini ve bir ye­nisinin başladığını gösteren aybaşı kanamasıdır. Daha az göze çarpan, ama ölçülebilen ya da öznel olarak yorumlanabilen işaretler, ikincil doğurganlık belirtileri denen vü­cut sıcaklığı, rahim boynunda mukoza pıhtısı yapısı, rahim ağzının konumu ve sıkılığıdır. Bu işaretlerden biri veya birkaçı her gün saptanıp kaydedildiğinde, üretken olan ve olmayan günleri gösteren bir eğri ortaya çıkar.

Bu bölümde size DAP’ın ilkelerini tanıtmak istiyoruz. Teoride bunlardan bazıları insana çok karmaşık ve kafa ka­rıştırıcı gelir. Ancak doğal aile planlaması sabır ve disiplin ister. Bu yalnızca “yaparak öğrenilen,” yani sürekli alıştır­ma gerektiren bir yöntemdir. O nedenle, doğal korunma isteyen her kadına, bu konuda bir kadın doktorundan ay­rıntılı bilgi almasını ya da bir doğal aile planlaması merke­zine başvurmasını öneririz, en iyisi de bu başvuruyu eşiyle birlikte yapmasıdır.

Dogal Aile Planlamasi Yontemleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.