En Etkili Dogum Kontrol

Yazar:   Tarih:   Kategori: Yemek Tarifleri 

En Etkili Doğum Kontrol

Semptotermal Yöntem

Doğurganlığı saptama yöntemleriyle uygulanan korunma­nın güvenilirliği, sıcaklık yöntemiyle mukoza yapısı yönte­mi birleştirilince önemli ölçüde artar. Bu yönteme semp­totermal (semptom: burada mukozadaki belirti kastedili­yor; termal: sıcaklıkla ilgili) yöntem ya da kombine yön­tem denir.
Kadın, doğurgan günlerini saptamak için serviks muko­zasını gözlemlemenin yanı sıra ya da bunun yerine, rahim ağzının konumunu ve özelliğini de değerlendirip hesaba katabilir.

Semptotermal yöntemin temel kuralı

Çevrimin döllenmeye elverişsiz evresi ya sıcaklığın yüksek olduğu üçüncü günün akşamı, ya da mukoza zirvesinden sonraki üçüncü günün akşamı başlar.

Sıcaklık yönteminin iki istisna kuralından birinin uygu­lanması söz konusu olduğunda, yüksek sıcaklıklı dördün­cü günü beklemek gerekir. Sonucu belirleyen daima, iki belirtiden son ortaya çıkanıdır!

Yumurtlamadan Önceki Döllenmeye Elverişsiz Günlerin Hesapla Belirlenmesi

Burada tanıtılan doğurganlık saptama yöntemleriyle, yu­murtlamadan sonraki döllenmeye elverişsiz günleri belli bir güvenilirlikle belirlemek mümkündür. Tamamen emin olmak isterseniz, korunmasız cinsel ilişkide bulunmak için ayda yalnızca birkaç gün kalır. Diğer günlerde ya cinsel ilişkiden vazgeçmek, ya da bariyer yöntemleriyle korun­mak gerekir. Bu, cinselliğin kendiliğindenliğine gölge dü­şürebilir. O nedenle bazı kadınlar, yumurtlama öncesinde­ki henüz “tehlikesiz” olması muhtemel günleri de hesaba katarlar. Biz burada size temel kuralları veriyoruz, ama do­ğal aile planlaması yöntemlerinin yalnızca semptotermal yöntemin sıkı bir biçimde uygulanması halinde en büyük güvenilirliği sağladığına da dikkat çekmek istiyoruz. Çün­kü yalnızca hesaplama kuralına bel bağlamak, istenmeyen gebelik riskini artırır. Vücudunuzu gözlemlediğiniz ilk üç çevrimde kesinlikle korunmasız cinsel ilişkide bulunma­malısınız.

Temel kural şöyledir:

Kaydedilen bütün çevrimlerdeki en erken ilk yüksek sı­caklık ölçümü eksi 8 (spermlerin maksimum ömrü), yu­murtlama öncesindeki döllenmeye elverişsiz son günü verir.
Pratikte bu, şu anlama gelir:

İkinci çevrimden itibaren ilk beş gün muhtemelen döl­lenmeye elverişli değildir, yeter ki ilk çevrimde ilk yüksek sıcaklık değeri 13. günden önce alınmış olmasın.

En az on iki çevrimde ölçüm yapılmışsa, sıcaklığın en erken yükseldiği çevrim seçilir ve bu en erken yüksek öl­çüm gününden sekiz çıkarılır.

Açıklamak için bir örnek verelim: Son on iki çevrimde en erken sıcaklık yükselmesi 15. günde olsun. Bundan sekiz günü düşersek yedi kalır, şu halde çevrim başındaki yedi gün muhtemelen henüz döllenmeye elverişli değildir.

Dikkat: Hesaplama kuralının henüz döllenmeye elverişsiz olarak verdiği günleri mukoza belirtisi döllenmeye elveriş­li olarak gösteriyorsa, emin olmak için bu günleri “döllen­meye elverişli” olarak kabul etmek gerekir.

En Etkili Dogum Kontrol adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.