Komünite ve popülasyon ekolojisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel 

komunite-20Komün, bir grup insanın, kendi arasında, ortak yaşam sürdüğü, üretim ve tüketim yaptığı kapalı toplum demektir. Belirli bir alanda sürekli yaşayan canlıların oluşturduğu topluluklara örnek olara tarikatler, cemaatler gösterilmektedir. Aynı yerde yaşayan farklı türler topluluğu insanın dışında bitki, hayvan, çiçek mantar komüniteleri ayrı ayrı olduğu gibi aynıda olabilir. Komünitelerin tipi ve büyüklüğü çeşitliliği ve çevre şartlarının organizmalar üzerindeki etkilere bağlıdır.

Komünite tipi ve büyüklüğünü etkileyen faktörler arasında sıcaklık, nem, yağış gibi iklim faktörleri, tarım alanları tür çeşitliliği sayılmaktadır.

Komüniteler tür çeşitliliği bakımından farklıdır. Tür çeşitliliği iklime, su ve besin kaynaklarına ve coğrafi büyüklüğe bağlıdır. Ortamın endüstri atıkları ile kirletilmesi, denizlerde ise ışık, ısı, oksijen tür çeşitliliğini etkiler.

Populasyon Ekolojisi

Canlılar bulundukları ortamda topluluk oluşturur. Bu oluşumda çevresel faktörlerin etkisi büyüktür. Canlıların sayıları mevsimsel olarak değişir.

Popülasyon nedir?

Aynı türden bireylerin oluşan aynı türden topluluğa popülasyon denir. Belli bölgelerde oluşan aynı türe ait bireyler topluluğunun belli zamanlar içerisinde değerlendirilmesidir. Türkiye’deki insan popülasyonu ya da bir yayladaki insan popülasyonu olduğu gibi,  Marmara Denizinde yaşayan balıklar, Kaz Dağındaki  domuzlar gibi.

Popülasyon değerlendirilmesinde yoğunluk, büyüklük dağılımı yaş dağılımı popülasyon dinamiği olarak adlandırılır. Örneğin metrekareye düşen birey sayısı popülasyon yoğunluğunu gösterir.

Bir komündeki doğum ve ölüm oranı verileri popülasyon yoğunluğu hakkında büyüklük-denge v.b bilgileri verir. Popülasyon büyüklüğü birim zamanda popülasyonu oluşturan birey sayısıdır. Popülasyona dışarıdan katılan bireylere iç göç, ayrılanlara ise dış göç denir.

Popülasyonda aşırı büyümenin olumsuz etkileri kaçınılmazdır. Toplumda birey sayısı arttıkça popülasyon yoğunluğu artarak birçok sorunu beraberinde getirir. Hayvan türleri azalır, doğa zarar görür, bitkiler zarar görür, tüketim artar.

Komünite ve popülasyon ekolojisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.