Ekoloji İle İlgili Kavramlar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Ekoloji İle İlgili Temel Kavramlar

Birey Ekolojisi: Ekolojinin bir türe ait veya birey ortamıyla olan iliş­kisini inceleyen bölümüdür.

Populasyon Nedir: Populasyon terimi önceleri sadece insanlar için kullanır­ken daha sonraları her çeşit canlı toplulukları da bu terimin kapsamına girmiştir. Kısaca populasyon, belirli sınırlar içinde yaşamakta olan, aynı türe ait canlı topluluğu ifade eder.

Komunite: Belirli bir alanda bulunan uyumlu populasyonlarm oluş­turduğu topluluktur. Abiyotik faktörlerle (cansız faktörler) birlikte komuniteler birdirbirlerine yeten topluluklardır.

Ekosistem: Komunite, cansız (abiyotik) çevre ile birlikte ekosistemi meydan getirir. Çevre, canimin içinde yaşadığı ortamdır. Bu ortam, canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) faktörlerden meydana gelmektedir. Örne­ğin, hava, ışık, su, toprak, insanlar, diğer canlılar ve cansız bütün varlık­lar çevreyi oluşturmaktadır.
Biyosfer: Canlıların yaşamasına uygun, okyanus derinliklerinden Everest’in tepesine, oradan yeryüzünden 10.000 m yüksekliğine kadar olan atmosferdir.

Habitat Nedir: Populasyon içindeki bireylerin biyosfer tabakasındaki kalıt­sal yapısına uygun yaşama bölgesine habitat denir. Habitat canlının ya­şadığı yerin adresidir.

Niş: Habitat içindeki populasyonuna ait bireyin kendini ve çevresini etkileyen yaşama biçimidir. Buna bireyin kendi hayatım sürdürmek için yaptığı faaliyetlerin tümü dâhildir.

Biotop: Canlıların yaşamlarım sürdürebilmeleri için uygun çevresel koşullara sahip coğrafik bölgededir. Biotop, komunitenin yerleştiği alan olarak kabul edilebilir.

Flora Nedir: Belli bir bölgeye adapte olmuş ve bu bölgede yaşamını sürdü­ren bitki topluluklarıdır.

Fauna: Belli bir bölgeye adapte olmuş ve bu bölgede yaşamım sürdü­ren hayvan topluluklarıdır.

Ekoloji İle İlgili Kavramlar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.