Hayvanlarda Ureme ve Gelisme

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Hayvanların Üreme ve Gelişmesi

Üreme bir türün devamını sağlayabilmesinde etkin bir biyolojik olay­dır. Geçmiş jeolojik devirlerde çok güçlü olan ve diğer hayvanlara karşı üs­tünlük sağlayan birçok hayvan türü üreme yeteneklerine bağlı olarak yok olmuştur. Onların yerini küçük ve güçsüz olan birçok tür almış ve bunlar adeta dünyanın hakimi olmuşlardır. Örneğin, geçmiş jeolojik devirlerde dün­yanın hakimi olan Tyrannosaurus rex yumurta ile üremenin dezavantajı ola­rak yumurtaların kemirgen ve diğer canlılar tarafından tahribi ile nesilleri azalarak yok olmuştur. Buna karşılık yine yumurta ile çoğalan böcekler çok miktarda yumurta vererek ve bunları gizlemeyi başararak hızla dünyaya ya­yılmışlardır.

Hayvanlarda yaygın olarak eşeyli üreme görülür. Ancak tek yumurta ikizlerinin oluşması eşeysiz üremeyle gerçekleşir. Bunun dışında, asıl üreme şekli eşeyli olan bazı ilkel gruplarda zaman zaman eşeysiz üreme de görülür. Bu canlıların vücutlarından kopan herhangi bir parça kendilerini yenileyerek bir canlı oluşturabilir. Rejenerasyon olarak bilinen bu olay, toprak solucanı, planaria ve deniz yıldızı gibi canlılarda görülür. Diğer bir tür eşeysiz üreme şekli tomurcuklanmayla üremedir. Sünger türleri ve hydra tomurcuklanma ile üreyerek gelişirler. Diğer bir eşeysiz üreme tipi partenogenetik çoğalma­dır.

Eşeyli üremede haploit (n veya yarı sayıda kromozoma sahip) bir yu­murta hücresinin gene haploit sayıda bir sperm tarafından döllenmesiyle ger­çekleşir. Birçok hayvan türünde erkek ve dişi bireyler ayrı ayrıdır. Dişi bi­reylerde yumurta büyük, hareketsiz ve besin içermektedir. Buna karşılık er­keler küçük hareketli spermler içerirler.

Bazı hayvanlar hem yumurta hem de spermi tek bir evreyle oluşturur­lar. Bu bireylere hermafrodit denir. Hermafroditlik bütün hayvanlarda görü­lebilen bir özelliktir. Ancak yüksek omurgalılarda birey her iki cinsin özel­liklerini göstermekle bilikte sadece bir eşeyin rolünü üstlenmiştir. Birçok canlı türünde içsel döllenme olmaktadır. Bu durumda spermatozoit dişinin vücuduna alınır ve dişinin içinde döllenme meydana gelir.

Yüksek Omurgalılarda (Vertebratlarda ) Üreme

Yüksek omurgalılarda erkek ve dişi bireylerde üreme sistemleri fark­lıdır. Birçok omurgalılarda senenin belli zamanlarında yumurta ve sperm oluşturulur. Buna karşılık insanlarda erkek bireylerde sperm sürekli meydana getirirken dişi bireylerde ayda bir kez yumurta meydana getirilir. İnsan üre­me organlarına gonat denilir

Hayvanlarda Ureme ve Gelisme adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.