Kilo Veremiyorsaniz…

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Defalarca diyet giri?iminde bulunup kilo veremediyseniz, elinizden geleni yapt???n?z halde küçük bir fark bile göremediyseniz ortada anormal giden bir ?eyler var demektir. Ya bir ?eyleri yanl?? yap?yor, ya eksik besleniyor ya da baz? gizli hastal?klara sahipsiniz. Gerçek her neyse metabolizman?n görevini tam yapmad??? kesin.Metabolizma Neden Yava?alar?
Vücut, gerekli vitamin ve mineral deste?ini göremedi?inde ya da troid hastal?klar?nda normal çal??amaz. Maalesef bu durum kilo al?nmas?na ve kat? diyetlerle bile kilo kayb? sa?lanamamas?na neden olur. Bu sorunun çözümü san?ld??? kadar zor de?il. Özellikle diyet dönemlerinde iyot ve krom al?nmas? kilo problemini çözmek için yeterli.

?yot
Troid bezlerinin görevini tam anlam?yla yerine getirebilmesi için iyot gerekiyor. Troid bezleri çal??mayan bir insan?n tiroksin seviyesi dü?er. Bu durumda ki insanlar?n tedavi olmad?klar? sürece kilo vermeleri imkâns?zd?r.

Krom
Krom, karbonhidrat, ?eker ve ya? üçlemesiyle sava??r ve vücudun bu üçlüye olan arzusunu dizginler. Metabolizmay? canland?r?r. Kaslar?n do?al yap?s?n? korumak için üzerindeki ya? dokular?n? parçalar. Diyet yaparken krom eksikli?inden kaynaklanan yava? bir metabolizmaya sahipseniz krom içeren besinler alman?z gerekir.

Krom içeren besinler
Tah?l grubu, patates, biftek, f?nd?k ve ceviz gibi besinlerde en çokta bira mayas?nda bulunur.

?yot ve krom eksikli?i ya?anmad??? sürece metabolizma her zaman sa?l?kl? bir ?ekilde çal??maya devam eder fakat bu iki gereksinim kar??lanmad?kça hangi metot denenirse denensin kilo verilemez.

Kilo Veremiyorsaniz… adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.