Göz kapakları neden şişer?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

goz-kapaklari-neden-siserGöz kapaklar?n?n ?i?mesinin ard?nda de?i?ik nedenler olabilir. Bazen sabah kalk?nca göz kapaklar?n?n ?i?mesini fazla uyumaya ba?layabiliriz. Ama devam edem göz kapa?? ?i?mesinin alt?nda neler oldu?unun ara?t?r?lmas? gerekmektedir. Cilt Hastal?klar? Uzman? Dr. Betül ?engör Göz kapaklar?n?n ?i?mesinin nedenlerini ve nas?l yok edece?imizi anlatt?.

Göz kapaklar?n?n ?i?mesi durumunda öncelikle altta yatan bir hastal?k olup olmad??? ara?t?r?l?r. Göz kapaklar?n?n ?i?mesine neden olan hastal?klar aras?nda Endokrin problemleri, böbrek problemleri, vücutta ödem yapan tiroit hastal?klar? (hipo tiroit, ha?imato tiroiti gibi), metabolik sorunlar (diyabet, insülin direnci gibi), üst solunum hastal?klar? (sinüzit, vs.) ve alerjik hastal?klar say?labilir. Bu say?lan organik nedenler elendikten sonra çevresel faktörler ara?t?r?l?r. Göz kapaklar? çok hassast?r. Uyku pozisyonu bile ?i?mesine neden olabilir. Çok ince bir yap?ya sahip göz kapaklar?n?n ?i?memesi için yüksek yast?kla yat?lmas?n? önerebiliriz.

Yat?? pozisyonumuz da önemli bir etkendir. Özellikle yüz üstü uyuyanlar?n göz kapaklar? ?i?mi? olabilir. Yüz üstü pozisyonda yap?lan masajlardan göz kapaklar?m?z ?i?ebilir. Çünkü vücutta ödem yapan at?k kan, masajla ayak parmak ucundan kalbe do?ru yönlendirilir. Bu nedenle masaj?n sonunda yüzde toplanan ödemin de kafa derisi ve al?n bölgesine yap?lacak parmak hareketleriyle kalbe yönlendirilmesi gerekir. Aksi takdirde uykudan uyan?nca yakla??k bir saat sonra göz kapa?? ve yüzdeki ?i?lik inmeye ba?lar. Çünkü dokular aras?ndaki su, yer çekimi nedeniyle a?a??ya çekilmi? olur.

Sonuçta, ödemli bir vücutla yüz üstü bir ?ekilde uyku pozisyonu da sabah göz kapaklar?n?n ?i?me olas?l??? artt?r?r.

Çok tuzlu yemek, alkollü içkiler tüketmek, geç yatmak, az ya da fazla uyumak, baz? kozmetikler ya da göz kapaklar?na sürülen kremler de göz kapaklar?n?n ?i?mesine neden olabilir.

Göz kapakları neden şişer? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.