Katabolizma nedir?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Soru - Cevap 

Metabolizma, organik yap?m ve y?k?m olaylar? esnas?nda madde ve enerjinin hücre veya organizma taraf?ndan de?i?ikli?e u?rat?lmas? ?eklindeki karma??k ve devaml? olaylar?n hepsini içine al?r.

Organizma büyümek ve y?pranan k?s?mlar?n? onarmak için besinlerin baz? moleküllerini birle?tirerek bünyesine has kompleks maddeler sentezler. Bu ?ekildeki sentez ve yap?m olaylar?na da anabolizma denir.

Yad?mlama
 veya Katabolizma, enerjice zengin ve büyük moleküllü moleküllerin daha küçük moleküllere parçalanmas? olay? ve bu i?lemler sürecidir. Yani metabolizman?n y?k?m a?amalar? olarak da genellenebilir. Katabolizma kapsam?nda besin maddeleri niteli?inde olan uzun moleküllerin hücre içinde enzimlerin katalizörlü?ünde parçalanarak, molekül ba?lar?nda depolanm?? enerji aç??a ç?kar?l?p kullan?l?r.

Katabolizma tepkimeleri s?ras?nda ortaya ç?kan enerjinin bir bölümü, hücrenin ya?amsal etkinliklerinde kullan?l?rken bir bölümü de ATP molekülünün fosfat ba?lar?nda, daha sonra kullan?lmak üzere depolan?r. Fotosentez bu olay için örnek olarak gösterilebilir.

Fotosentezin genel denklemi;

“6CO2+6H2O—>C6H12O6+6O2 “dir.

 

Katabolizma nedir? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.