Fitil Hakkında Bilgiler ve Fitil’in Faydaları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

?stanbul ?l Sa?l?k Müdürlü?ü’nün yay?nlad??? derginin temmuz a?ustos say?s?nda bilinçsiz ilaç tüketimi konusunda Eczac? Nezahat Akdemir’in bir yaz?s? yer ald?.

551209_detayYaz?da ilaç kullan?m?nda s?k kar??la??lan hatal? uygulamalar?n baz?lar? ?öyle özetleniyor:

Anüsten al?nmas? gereken fitiller, a??z yoluyla al?n?yor veya alüminyum folyodan ç?kar?lmadan kullan?l?yor.

Kom?unun tavsiyesiyle ilaç al?n?yor.

?laç yanl?? amaçla kullan?l?yor: Örne?in di? iltihab? tedavisi için verilen antibiyoti?i, ebeveynler “di? kama?mas?” için verildi?ini zannederek çocuklara kulland?r?yor.

BUZDOLABI SAKINCALI

Oda s?cakl???nda saklanmas? gereken ilaç, buzdolab?nda saklan?yor (?ekerlenen ilaç asla kullan?lmamal?).

Yar?m kalan suland?r?lm?? süspansiyonlar, aylarca buzdolab?nda tutulduktan sonra kullan?l?yor (bu durum ciddi etki kay?plar?na yol açabilir).

?lac?n içindeki ka??k veya ölçek yerine evdeki ka??k kullan?l?yor.

Antibiyotik süspansiyonlar, suland?r?lmadan toz ?eklinde direkt a??z yoluyla al?n?yor, haz?r süspansiyonlar da çalkalanmadan içiliyor.

8 saatte al?nmas? gereken antibiyotik günde 3 kez yemekten sonra içiliyor.

12 saatte bir kullan?lmas? gereken idrar söktürücü, gece yatarken al?n?yor.

Etkisi 15 gün sonra görülen depresyon ilaçlar?, etkisiz oldu?u dü?ünülerek kesiliyor.

Yar?m kalm?? antibiyotik, yeni bir enfeksiyon tedavisinde 1-2 gün kullan?l?yor (tedavi eksik kal?yor).

?ükran ÖZÇAKMAK / AHT

Fitil Hakkında Bilgiler ve Fitil’in Faydaları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.