Tavuk Eti Kalp Krizini Azaltıyor

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

ABD’de yap?lan bir ara?t?rma, tavuk eti tüketiminin kalp krizi riskini önemli derecede azaltt???n? bir kez daha kan?tlad?.

Boston’daki Harvard Halk Sa?l??? Fakültesinden bir grup bilim adam?, 26 y?l süren ara?t?rmalar?n?n sonunda, tavuk eti tüketiminin kad?nlarda kalp krizi riskini yüzde 19 oran?nda dü?ürdü?ünü ortaya koydu.

kalp-krizi-nedenleri

Ya?lar? 30 ile 55 aras?nda de?i?en ve herhangi bir kalp, kanser ve diyabet hastal??? olmayan 84 bin kad?n üzerinde yap?lan ara?t?rma, günde 2 kez k?rm?z? et tüketen kad?nlarda kalp krizi riskinin, günde yar?m porsiyon tüketenlere oranla yüzde 30 daha fazla oldu?unu gösterdi.

Ara?t?rmaya göre, k?rm?z? ete göre daha dü?ük oranda ya? içeren tavuk eti tüketmek ise kalp krizi riskini yüzde 19 oran?nda azalt?yor.

Koroner kalp hastal?klar? riskini azaltmak için daha dü?ük ya? içeren ve protein aç?s?ndan zengin olan tavuk, bal?k ve f?nd?k tüketilmesini öneren Harvard Halk Fakültesi Beslenme Bölümü Ba?kan? Dr. Walter Willett, ?unlar? söyledi:

"Ara?t?rmam?z, tercih edilen protein kayna??n?n sa?l???m?z üzerindeki etkisinin büyük oldu?unu ortaya koydu. K?rm?z? et tüketti?imiz zaman yüksek oranda doymu? ya? ve kolesterol al?yoruz. Kalp ve damar sa?l??? için k?rm?z? et tüketiminin mümkün oldu?unca azalt?lmas?n? öneriyoruz."

Tavuk Eti Kalp Krizini Azaltıyor adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.