John Benjamin Murphy 1857 – 1916

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Murphy Belirtisi

John Benjamin Murphy 1857 – 1916

JOHN B. MURPHY, 1857 yılında Wisconsin eyaletinin Apple-ton şehrine yakın bir çiftlikte dünyaya gelmiştir. Ailesi İrlanda muhacirleri idi. Chicago, Rush Koleji’nde tıp öğrenimini tamamlamış ve 1879 yılında Tıp Doktoru unvanını almıştır. Bundan bir süre sonra Viyana’ya gitmiş ve ünlü Billroth’un yanında iki yıl kadar çalışmıştır. Chicago’ya döndükten sonra Rush Tıp Koleji’ne öğretmen olarak atanmış ve kısa süre sonra da profesör olmuştur. Bir aralık da diğer iki üniversitede de hocalık ve cerrahi profesörlüğü ifa etmiştir. 1895 yılın­da Mercy hastanesine cerrahi şefi olmuş ve bu görevde ömrünün sonu­na kadar kalmıştır.

Murphy, vücudun her bölgesini ilgilendiren cerrahi bilginin artma­sına büyük hizmetlerde bulunmuştur. Apandisiti izleyerek oluşabilen peritonitisin sebep ve tedavisini ilk inceleyen klinisyenlerinden biridir. Bundan başka akciğer cerrahisi alanında büyük çabalar sarf etmiş ve bu konuda da önderlik etmiştir. Forlanini’den ayrı olarak yapay pnö-motoraksı düşünmüş ve bunu Amerika’da ilk defa uygulamıştır.

1897 yılında Murphy kan damarlarının uc uca sütürünü uygulamış­tır. Bu arada arteria iliaka komünisteki bir amboliyi çıkartmış ve ame­liyattan sonra kan dolaşımı tekrar yoluna girmiştir. Hayatının sonları­na doğru Murphy özellikle kemik ve eklem ameliyatları ile meşgul ol­muştur. Kemik kırıklarında kemik dikişini önermiş ve ankiloza uğra­mış eklemleri tekrar hareket ettirmek için eklem uçlarına canlı faysa dikilmesini öne sürmüştür. Nöroşirurji alanındaki çalışmaları ile de bu konunun temelinin atılmasında büyük hizmeti dokunmuştur. Kolesistit teşhisinde (Murphy belirtisi) büyük bir klinik değer ifade eder. Bundan ayrı olarak Murphy’nin böbrek basınç noktası da klinikle önemli bir muayene prosedürüdür.

Murphy’nin damlalıklı klizma aleti ve eskiden barsak anastornoz-ları için kullanılan Murphy butonu gibi ufak çapta cerrahi alet buluşla­rı da vardır.

Murphy’nin en büyük ve üstün tarafı çok başarılı bir klinik hocası ol­masıdır denebilir. Boyunun çok fazla uzun olması ve çok nahoş bir sese malik olmasına rağmen kuvvetli kişiliği derslerinde büyük bir dinleyici kitlesinin toplanmasına sebep olurdu. Çok sağlam bir vücut yapısına ma­likti. Gayet muntazam taranmış ve ortada ikiye ayrılmış kırmızı sakalı ve bıyığı ile derhal göze çarpan bir çehreye malikti. Çok enerjik ve teşeb­büs sahibi bir insandı. Murphy’nin karısı da kocasının yetişmesinde ve büyük bir kişilik sahibi olmasında önemli roller oynamıştır.

Murphy’nin doğmuş ve büyümüş olduğu memleket gittikçe geliş­mekte olan ve yeryüzünün en büyük ülkelerinden biri haline gelmeye namzet bir ülke idi. Bolluk ve barış içinde olan bir memlekette, cerra­hinin altın devrini idrak ettiği ve Lister’in antisepsi metodlarının mey­velerini vermeye başladığı bir zamanda sanatı ile meşgul oldu. İnsan­ların birbirini kırıp, mahvettikleri bir ülkeden ziyade yabancı bir alem­de yaşadı.

Murphy, anjina pektoristen muzdaripti. Sık sık gelen krizlerden bi­rine dayanamadı ve 1916 yılında henüz 59 yaşında bulunduğu sırada hayata gözlerini kapadı.

John Benjamin Murphy 1857 – 1916 adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.