John Hughlings Jackson Epilepsi 1835-1911

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Jackson Epilepsi

John Hughlings Jackson 1835 – 1911

JACKSON EPİLEPSİSİNDE belirli bazı kaslardan başlayan bir tür spazmodik haller bahis konusudur. Bu hastalıkta kas spazmla­rı vücudun sınırlı bir parçasını alakadar eder. Bu epilepsi şekli beyinde­ki hasarlarla ilgilidir. Bir kan pıhtısı, bir kemik çöküntüsü veya ufak bir kemik parçası motor korteks üzerine basınç yapar ve beyinde bir irritas-yona sebebiyet vererek konvulsiyonların husule gelmesine yol açar.

O halde böyle bir hastalıkta baş yaralarına azami bir dikkat sarfetmek ve kasılmaların başlamış olduğu kasları tespit etmek gerekir. Bu tetkik dikkatli bir şekilde yapıldığı takdirde oldukça zor olan teşhis ve lokalizasyon kolaylaşır.

Jackson konvulsiv hallerle uğraşmaya 1870 yılında başlamıştır. Bu+ gün adına izafe edilen patolojik durumu da 1875 yılında tarif etmiştir;

John Hughlings Jackson 1835 yılında Yorkshire’da Grcen Hafn-merton’da doğmuştur. York’da tıp tahsili yapıp mezun olduktan sonra York dispanserinde 3 yıl asistanlık yapmıştır. 1859 yılında Londra’ya gitmiş ve o tarihte Londra hastanesinin cerrahı olan Hutchinson kendi­si ile çok yakından ilgilenmiştir. Belki de Hutchinson’un verdiği cesa­retle Jackson Londra’ya yerleşmek kararını vermiştir. Bundan sonra si­nir hastalıkları üzerinde çalışmaya karar vermesine önemli değişiklik­lerden biri sebep olmuştur. Jackson bir sabah yüzünün bir tarafının tut­madığını ve felce uğramış olduğunu görmüştür. Bell felcine tutulan Jackson bu tarihten sonra sinir hastalıkları ile meşgul olmaya karar vermiş ve bu karan ile beraber ihtisasını nöroloji sahasına intikal ettırmistir. Kısa bir zaman sonra hummalı çalışmasının bir sonucu olarak Milli Sinir Hastanesi Sinir Mütehassıslığı’na tayin edilmiştir. Daha sonra da Moorfields göz hastanesi ve bilahare St. Bartfıolomew hasta­nesine geçmiştir. Jackson kısa zamanda Londra’nın en ünlü nörologu olmuş ve onun tetkikleri ile birçok sinir hastalıkları izah edilmiştir.

Jackson orta boylu gür sakallı ve pos bıyıklı sakin fakat kendi iç dünyasına dönük bir kişilikte idi. Çok sabırsız bir tabiata malikti. Her işi gayet kısa zamanda bitirmek ister halta uzunca seyahatlere bile ta­hammül edemezdi. York’la Londra arasında yaptığı seyahatlerde seya­hati beş allı yerde kestiği vakidir. Bir kitap okuduğu zaman kendini il­gilendiren kısımları saklan diğerlerini kesip atardı. 1911 yılında 76 yaşında iken pnömoniden öldü.

John Hughlings Jackson Epilepsi 1835-1911 adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.