Iesef IV 1 gr 1 flakon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

IESEF IV 1 GR 1 FLAKON

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

1gSeftriakson disodyumFlakon 1g iv0.5gSeftriakson disodyumFlakon 0,5g im0.5gSeftriakson disodyumFlakon 0.5g iv1gSeftriakson disodyumFlakon 1g im

ENDİKASYONLARI

Duyarlı Staph. aureus, Staph. epidermidis, St. pneumoniae, St. viridans, St. bovis, A ve E grubu Stroptoc, Aeromans, Alcaligenes Br. Catarrhalis, Citrobacter, Enterobacr, E. coli, H. ducreyi, H. influenzae, Klebsiella, Moraxella, Neisse, Proteus, Providencia Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Shigela, Vibrio, Yersinia, T. pailidum, Bacteroides, Clostridium Fusobacterium, Peptococcus ve Peptostreptococcus’ların neden olduğu; Menenjit; ürogenital enfeksiyonlar, septisemi ve pnömonide endikedir. Alt solunum yolları, idrar yolları enfeksiyonlarında, gonore, kemik ve eklem enfeksiyonlarında entikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

İESEF sefalosporin antibiyotiklere aşırı duyarlığı bilinen kimselere verilmemelidir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Penisilinlere ve sefalosporinlere duyarlı hastalarda ve kesin endikasyon dışında gebelerde kullanılmaz. Renal ve hepatik yetmezliklerde plazma konsantrasyonları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.
Aminoglikozitlerle birlikte sinerjik etki gösterir. Hepatik veya renal yetmezliklerde doz ayarlaması gerekmez. Ancak her ikisi birlikte olduğunda, kandaki antibiyotik konsantrasyonları izlenmedilçe, günlük dozun 2 g’ı geçmemesi gerekir. Ayrıca uzun süreli tedavilerda, duyarsız mikroorganizmalar aşırı çoğalıp süperenfeksiyon yapabilirler.

YAN ETKİLER

Gastrointestinal: Yumuşak dışkı, diyare, bulantı, kusma, ekzantem, allerjik dermatit, prurit eozinofili, kanama, trombositopeni, lökopeni, granülositopeni, baş ağrısı ve dönmesi vajinal kandidiyaz, karaciğer enzimlerinde artma, oligüri, döküntüler, pruritus, ateş ve titreme gibi yan etkiler görülebilir.

ETKİLEŞİMLER

Bildirilmemiştir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Erişkinlerde tek doz halinde 1-2g/gün, Yeni doğanlarda 20-50mg/kg ve Çocuklarda 20-80mg/kg’dır. Gonore tedavisinde 250mg/kg tek i.m. doz önerilmektedir. i.m. enjeksiyon için 0.5g etken madde 2ml ve 1g etken madde 3,5ml’lik lidokain çözeltisinde çözünerek derin i.m enjekte edilir.
Lidokain çözeltisi i.v uygulanmamalıdır. i v. enjeksiyonlar için 0.5g etken made 5ml ve 1g etken madde ise 10ml çözücüde çözünerek 2-4 dakikada enjekte edilir. Enfüzyon için 2g etken madde 40ml, %0 9 S.F, %0 45 S.F+%2,5 dekstroz %5 dekstroz: %10 dekstroz ve %5 levüloz içeren kalsiyumsuz çözeltilerde en az 15 dakika uygulanır.

Iesef IV 1 gr 1 flakon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.