immunoglobuline ıv 5 gr 1 flakon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Immunglobulin

Etken Maddesi
İmmunglobulin

IMMUNOGLOBULINE IV 5 GR 1 FLAKON
İthal, Beşeri bir ilaçdır

FORMÜLÜ

Protein fraksiyonu en az %95 ımmunglobulin G (IgG) düşük miktarlarda immünglobulin A (IgA) immünglobulin M(IgM) ve diğer plazma proteinlerini içerir. Ürün içindeki IgG dağılımı insan plazması ile hemen hemen aynıdır.

ENDİKASYONLARI

1.Primer immün yetmezlik sendromları ve/veya spesifik antikor hastalıkları; Normal değişken immün yetmezlikler, Konjentinal agammaglobulinemi ve hipogammaglobulinemi, Ciddi komplike immün yetmezlikler, Wiskott Aldrich sendromu, DiGeorge sendromu, Ataxi-telangiectasia, Spesifik antikor formasyonlu rahatsızlıkların mevcut olduğu subklas IgG yetmezlikleri 2.İdiopatik Ttrombositopenik Purpura (ITP),özellikle çocuklardaki akut formu 3.İmmünoglobuline I.V. aşağıda belirtilen durumlarda sekonder immün yetmezliklerde kullanılabilir. Kronik lenfositik lösemi Pediatrik AIDS Allojen kemik iliği ve diğer transplantasyonlar 1500kg. altında doğan prematüre bebeklerde 4. Kawasaki Sendromu

KONTRENDİKASYONLARI

Parasetamol veya kafeine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Bu tür bir reaksiyon ortaya çıktığında ilaç kullanımı kesilmelidir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Uygulama süresince vital belirtiler devamlı gözlenmeli ve infüzyon boyunca hasta dikkatle izlenmelidir.Oluşabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonlarına karşı tedbirli olunmalıdır.Preparat yalnız i.v. yolla kullanılmalıdır.İg A yetmezliklerinde dikkatle kullanılmalıdır.

YAN ETKİLER

Baş ağrısı,halsizlik,titreme,ürtiker,yüzde kızarıklık, ateş ve kan basıncında hafif yükselme.

ETKİLEŞİMLER

Uygulamalar herhangi bir ilaçla kombine şekilde yapılmamalıdır.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Solüsyon halinden sonra ilaç mümkün olduğunca kısa sürede intravenöz olarak uygulanmalı ancak bu süre de ilacın hazırlanmasından sonraki 3.saati geçmemelidir.Primer immun yetmezliklerde başlangıç dozu 200-400 mg/kg’dır.Daha sonra ayda bir 100 mg/kg’lık dozlar uygulanır. B hücreli kronik lenfositik lösemiye bağlı olarak gelişen hipogamaglobulinemiye bağlı enfeksiyonlarda her 3-4 haftada bir 400 mg/kg uygulanır.İdiyopatik trombositopenik purpurada 1g/kg kullanılır.

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* IMMUNOGLOBILINE IV 2,5 GR L 1 FLAKON

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* GAMMAR-P IV 5 GR 1 FLAKON
* VİGAM LİQUİD 5 GR 1 FLAKON
* GAMMAR-P 10 GR 1 FLAKON
* GLOBUMAN BERNA 2 ML 1 AMPUL
* PENTAGLOBIN 10 ML 1 AMPUL
* I.G. VENA 1 GR/20 ML 1 FLAKON
* TEGELINE 2,5 GR 50 ML FLAKON
* ENDOBULIN S/D 2500 MG 1 FLAKON
* I.G. VENA 2,5 GR/50 ML 1 FLAKON
* GAMUNEX %10 25 ML IV ENJEKSİYONLIK SOLUSYON
* OCTAGAM IMMUNGLOBULI 2.5 GR 1 FLAKON
* ENDOBULIN S/D 5000 MG 1 FLAKON
* I.G. VENA 5 GR 1 FLAKON
* GAMUNEX %10 50 ML IV ENJEKSİYONLIK SOLUSYON
* TEGELINE 5 GR 100 ML FLAKON
* OCTAGAM 5 GR 100 ML İNFÜZYONLUK SOLÜSYON
* TEGELINE 10 GR 200 ML FLAKON
* I.G. VENA 10 GR/200 ML 1 FLAKON
* GAMUNEX %10 100 ML IV ENJEKSİYONLIK SOLUSYON
* OCTAGAM 10 GR 200 ML İNFÜZYONLUK SOLÜSYON
* GAMUNEX %10 200 ML IV ENJEKSİYONLIK SOLUSYON

immunoglobuline ıv 5 gr 1 flakon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.