Hipodens lezyon nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık, Hastalıklar, Soru - Cevap 

Lezyon:Doku bozuklu?u veya lezyon organizmada genellikle hastal?k veya travmadan dolay? tahrip olmu? anormal herhangi bir dokuya verilen genel isimdirlezyon

Hipodens:lezyon yo?unlu?unun dokuya göre dü?ük halde olmas? durumudur.

Hipodens lezyonlar vucüdun her bölgesinde olabilir.Örn;Karaci?er,dalak,beyin, bayanlarda gö?üs,böbrek gibi.

BEL?RT?LER?:
Genellikle tesadüfen te?his edilir,çok büyümedikçe belirti vermez,büyümeye ba?l? olarak a?r? yapabilir.

TE?H?S?:

Lezyon hangi bölgede görüldüyse ona göre i?lem uygulan?r.Mr,ultrason vs.

TEDAV?S?:

Te?his koyulan bölge için yap?lacak operasyon çe?idi de?i?ti?i gibi lezyonun büyüklü?ü de tedavi sürecinde önemlidir.Örne?in böbrek lezyonlar?nda;

Lezyon klinik bulgu verdi?inde,iltihaba sebep oldu?unda ve 5 cm den daha büyük hale geldi?inde tedavi planlan?r.

Lezyonun i?ne ile bo?alt?lmas? halinde sebep ortadan kald?r?lmad??? için tekrarlar.Kesin tedavi lezyonun kapsülüyle birlikte ç?kar?lmas?d?r.Ameliyat kar?n yan bölgesinden yap?lan kesiyle gerçekle?tirilebildi?i gibi laparaskobik denilen 1 cm lik delikler arac?l???yla lezyon bölgesine gönderilen kamera ve aletler yard?m?ylada yap?lmaktad?r

Hipodens lezyon nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.