Hiperintens milimetrik lezyon nedir?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık, Hastalıklar 

hiperintens lezyon:a??r? yo?un ?ekilde tahrip olmu? anormal herhangi bir dokuya verilen genel isimdirlezyon

Hiperitens lezyonlar MR çekilmesi sonucunda te?his edilirler.Bir çok çe?idi bulunur.
Hiperintens lezyon (hemanjiom) olarak te?his koyulduysa s?k görülen bir durumdur. Damar geni?lemesini ifade eder. Tedavi gerektirmez.
Flair hiperintens lezyon  (istemik lezyonlar) olarak te?his koyulduysa;
-denge bozuklu?u
-kulak ç?nlamas?
-Haf?za kayb? , unutkanl?k
– dikkat bozuklu?u ,
– koordinasyon bozuklu?u
– ak?c? konu?amama
– epileptik nöbetler ( sara ) vs. olabilir. Bu tip lezyon öldürmez ancak sonuçlar? süründürebilir sürekli bak?m ve tedaviye ihtiyaç duyabilirler
Heterojen hipointans lezyon (menengiom) te?hisi koyulduysa;seyrek görülen burun ve paranazal sinüs tümörleridir.Seyrek görülmeleri ve semptomlar?n inflamatuar hastal?klar? taklit etmesi nedeniyle ileri evrelerde tan? konulabilir.Bu tip tümörlerin 3 tip tedavisi vard?r.
1- cerrahi
2- kemoterapi
3- radyoterapi
meningiomun biyolojik davran?s?ndaki de?isiklikler ve ameliyat sonras? dönemde geli?ebilen komplikasyonlar henüz çözümlenmemi?tir.
Ayr?ca kafa içinde yap?lacak her türlü ameliyat son derece riskli ,tehlikeli ve çok zor olan ameliyatlard?r.
Hiperintens milimetrik boyutlu lezyon te?hisi koyulduysa tümor anlam?na gelir ancak beynin tam olarak hangi bölümünde oldu?u büyüklü?ü yine bir beyin cerrahi taraf?ndan belirlenir ve tedavisi duruma göre yap?l?r.

 

Hiperintens milimetrik lezyon nedir? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.