Ksantom Nedir (Ksantoma)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Ksantom Nedir, Ksantoma Hakkında

Ksantomlar, deri bulunan histiyositlerde lipit birikimleri sonucu oluşur ve kanda normal lipit seviyeleri (normolipemi) veya artmış serum lipit sevi­yeleri (hiperlipidemi) ile birlikte görülebilir. Lipit içeren histiyositler ka­rakteristik olarak “köpüklü” görünümündedirler.

Ksantelezına

Bu durum, gözler etrafında kemer benzeri veya linear plaklar olarak gö­rülen ksantomun düz bir formudur. Hastaların %60-70’inde hiperlipidemi bulgusuna rastlanılmamıştır. Eğer hasta, lezyonları kozme­tik bir sorun olarak görüyorsa, eksizyonla veya triklorasetik asit ile topikal tedavi yapılabilir. Eğer triklorasetik asit, doğru kullanılmazsa ciddi ya­nıklara sebep olabilir. Lezyon etrafındaki alan vazelinle korunmalıdır ve lezyonun yüzeyi asitle ıslatılmış pamuklu çubukla nazikçe silinmelidir. Birkaç saniye sonra tedavi edilen alan beyaza dönüşerek, pullanır veya kabuklanır.

Tüberöz Ksantom

Bu lezyonlar, lipitli histiyosit ve dev hücreleri içeren büyük nodüllerdir. Nodüller familyal hiperlipidemide eklemlerin ekstansör yüzlerinde ve tendonlar etrafında gelişir. Özellikle asil tentonu, diz ve dirsekte görülür.

Erüptif Ksantom

Bu durum, diyabetlilerde sıkça ortaya çıkmasına rağmen, lipoprotein lipazm konjenital eksikliğinde de görülür . Fazla sayıda sarımsı pembe papüller, hızlıca deri yüzeyinde gelişir.

Ksantom Tedavisi

Bu ksantamatöz bozuklukların tedavisi altta yatan hastalığa bağlıdır. Di­yet ve lipit düşürücü ilaçlar kullanabilir.

Nekrobiyotik bozukluklar

Nekrobiyoz terimi özellikle histolojik değişiklikleri vurgular. Burada, der-mal yapıların hasara uğradığı alanlar “bulanık” ve daha koyu olarak görü­len eozinofilik odaklar bulunur. Bu odaklar lenfosit, histiyosit ve genellik­le dev hücreler gibi yangısal hücrelerle sarılmıştır.

Granuloma Annülare

Genellikle çocuk ve genç erişkinlerde ortaya çıkan bu nadir olmayan yan­gılı hastalık, halka benzeri lezyonlar şeklinde görülür. Tipik lezyonları, papüller ve plaklar tarafından oluşturulmuştur. Lezyonlar parmakların ekstensör yüzünde, ayak, el ve kol bileğinin dorsal alanında gelişir.

Granuloma annülare birkaç ay sürme eğilimindedir. Daha sonra oluş­tuğu gibi esrarengiz bir şekilde kaybolur. Genellikle tedavi edilmesine ge­rek yoktur.

Daha az sıklıkla görülen, yaygın yüzeyel granuloma annülare şeklide mevcuttur. Histolojik olarak, nekrobiyotik alanlara sahip, halkaya benzer donuk kırmızı veya leylak rengi maküler alanlar şeklinde görülür. Granu­loma annülare’nin bu şekline diyabetli hastalarda daha sık rastlanılır.

Nekrobiyozis Lipoidika Diabetikorum

Bu durum, diyabetlilerin % 0.3’de görülür ve diyabet ile sıkı bir ilişkisi vardır. Atrofik sarımsı-pembe plaklar olarak, özellikle alt bacakta görülür. Histolojik olarak nekrobiyotik odakların görülmesi tipiktir. Tedaviye di­rençlidir.

Retikülohistiyositik proliferatif hastalıklar

Anlaşılması güç olan bir grup hastalığa verilen isimdir. Bu grupta, Lette-rer-Siwe hastalığı (LSH), Hand-Schüller-Christian hastalığı (HSCH), eo-zinofilik granulom (EG), ksantoma disseminatum (KS) ve juvenil ksan-togranulom (JK) vardır. LSH, HSCH ve EG, Langerhans hücrelerin reaktif proliferasyonunun görüldüğü aynı hastalık grubuna dahildir.

LSH bebekler ve küçük çocuklarda görülen nadir bir bozukluktur. Seboreik dermatit benzeri papüler ve pullu lezyonlar, vücudun kıvrımlı yer­lerinde, gövdede ve saçlı deride görülür. Histolojik olarak, langerhans hücrelerinin elektron mikroskobik ve immünokimyasal özellikleriyle ay­nı olan yoğun hücre birikimleri görülür. Ciddi bir halsizlik ile hepatosplo-nomegali yapabilir ve bazı hastalar kaybedilebilir. Kortikosteroidler ve si-totoksik ajanlarla tedavi gerekebilir.

HSCH’de anormal Langerhans hücre birikimleri akciğer, hipofiz, ke­mik ve göz çukurunda görülebilir. EG’de ise birikimler çoğu zaman için kemiklerde sınırlıdır.

Ksantom Nedir (Ksantoma) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.