Herpes Zoster – Tic Douloureux

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Bazı özel ağrılı durumlar

Aşın ağrı duyarlılığı: Ağrı reseptörlerin aşırı duyarlı olması veya bir takım yan bağlantı­larla ağrı uyarılarının kuvvetlendirilmesi aşırı ağrı duyarlılığı denen duruma yol açar. Bu kişi­ler normal kişilerin algıladığından daha şiddetli olarak ağrıyı algılarlar. Psikolojik yapıda bu­nu etkiler.

Arka beyni besleyen atardamarın darlık ve tıkanmasına bağlı olarak vücudun karşı tara­fından gelen bütün duyular azalır, yürüme güçlüğü ortaya çıkar. Zamanla vücudun karşı ta­rafındaki duyular geri döner ancak bu duyguyu elde edebilmek için normalden daha kuvvetli uyarıya gereksinme duyulur. Kişide hoşa giden ve gitmeyen bir takım duyular algılar. Özel­likle yorgunlukla ağrılı ve rahatsızlık verici duygular artar.

Herpes Zoster

Su çiçeği virüsünün omurilik arka kök ganglionlarını tutması aşın ağrı duygusuna neden olabilir. Ağrı bu omurilik bölümünün gittiği deri bölgesini (dermatom) tutar. Bazen söz ko­nusu sinirin gittiği deri bölgesinde kabarcıklar oluşabilir. Ağrı çok ileri derecede olabilir.

Tic Douloureux

Beşinci ve dokuzuncu sinirlerin gittiği yüz bölgesinde elektrik şokuna benzer şekilde ağ­rı hissi duyulup geçmesi biçimindedir. Genellikle ağrı reseptörlerinden çok mekanik resep­törlerin uyarılmasıyla meydana gelmesi nedeni ile ağız içerisindeki uyanlar da buna neden olabilir. Bu ağrının ortadan kaldırılması için bazı sinir dallarının kesilmesi bile gerekebilir.

Baş ağrısı

Dünyada en çok nedeni olan belirti baş ağrısıdır. Genellikle derin yapılardan kalkan ağ­rıların yansıması veya ağrı yapıcı maddelerin damarla taşınmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Menenjitte beyin omurilik sıvısı basıncının değişmelerinde, kabızlıkta, aşın alkol kullanı­mında, açlıkta, oksijensiz kalmaya bağlı olarak, yüksek basınç veya alçak basınçta, ortamdaki basınç değişikliklerinin ani olması halinde baş ağrısı duyulabilir. Özel bir baş ağrısı tipi’de migrendir.

Bulantı, hafif görme bulanıklığı, görsel veya duyusal sancılarla başlar. Tam mekanizma­sı bilinmeyen bir ağrıdır. Yarim baş ağrısı biçiminde belirir. Psikolojik değişikliklerin önemli etkisinin olduğuna inanılmaktadır. Burun, burun yapılarının uyarılması, kassal spazm ve di­ğer gerginlik halleri, gözdeki kırma kusurları baş ağrısı yapan önemli nedenler arasındadır.

Herpes Zoster – Tic Douloureux adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.