Herpes Simpleks Virusu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Herpes Simpleks Virüsü

Herpes simpleks virüsü (HSV) öpüşme, kucaklaşma, cinsel te­mas gibi çok yakın ilişki ile bulaşan bir virüs enfeksiyonudur. Hastalık tükrük, idrar ve diğer atıklardaki enfekte sekresyonlarla direk mukoz membran temasıyla yayılır. Temas bölgelerinde su çiçeği ve zonaya benzer lokal lezyonlar oluşur. Virüs girdiği yer­de hayat boyu latent yaşar ve uyarılarla enfeksiyon tekrarlanır. HSV virüsünün insanda hastalık yapan iki tipi vardır. HSV 1 da­ha çok dudakta uçuklara ve keratite neden olur. HSV 2 ise, va-jen, serviks, anüs, penis gibi genital ve anal organlarda yerleşir, cinsel temasla bulaşır. Her iki tipte de klinik tablo genellikle ay­nıdır. Herpes grubu virüsler ısıya dayanıksız, etere hassastır. En­feksiyon her yaşta ve cinste görülebilir. Her mevsimde, daha çok kış aylarında, sosyo-ekonomik düzeyi düşük gruplarda ve rasge­le cinsel ilişkide bulunanlarda daha sık olarak ortaya çıkar. Ku­luçka dönemi; 2-12 gündür.

Belirti ve Bulgular

HSV nin tipine, etkenin vücuda giriş kapısına, hazırlayıcı fak­törlere göre değişir:
/. Herpes Labialis (Ora/ herpes).- Oral herpesi HSV-1 oluşturur ve yüzde, özellikle ağız veya burun etrafında su dolu kesecikler ola­rak görülür. Primer enfeksiyon veya ilk atak genellikle çok ciddidir. Öpüşme ile doğrudan bulaşır, enfeksiyon bölgesinde yanma ve ka­şıntı, hafif ateş ve servikal lenf adenopati vardır.

2. Herpes Genitalis (Genital herpes): HSV-2 tarafından oluşur. Belirti ve bulgular; genital organlann üzerinde bir ya da birden fazla vezikül vardır. Bu veziküUer yırtılır yüzeyel ülsere dönüşür. Primer enfeksiyonda semptomlar ciddidir. Ateş, halsizlik, anoreksia ve iki ta­raflı olarak hassas inguinal lenfodenopati oluşur. Primer enfeksiyon­da belirtiler birkaç hafta sürer. Primer enfeksiyondan sonra sıklıkla ağn, yangı ve kaşıntıyla seyreder. Nevralji, menenjit, asendan miye-lit, üretral darlık, üriner retansiyon ve sekonder bakteriyal enfeksiyon gibi komplikasyonlan vardır. Aktif genital enfeksiyonlu bir annenin bebeği vajinal doğum sırasında enfekte olabilir. Yenidoğandaki semp­tomlar orta düzeyden öldürücü bir enfeksiyona kadar gidebilir.

Tanı

Klinik değerlendirme ve ağız, genital lezyonlardan virüs izolas­yonu ile tanı konur.

Herpes Simpleks Virüsü Tedavi ve Bakım
Hem oral hem de genital herpesin tedavisi bir antiviral ajan olan acyclovir’in verilmesini içerir; tüm lezyonlara 3 saat arayla günde 6-7 kez uygulanır. Yalnızca sekonder bakteriyal enfeksiyonun var­lığında antibiyotikler verilmelidir. Ağrı ve rahatsızlığı önlemeye yö­nelik parasetamol veya diğer analjezikler yapılır. Oral herpeste; ağızdaki lezyonlar beslenmeyi ve sıvı alımını engelleyebilir. Sıvı ve elektrolit dengesi izlenmeli ve gerekirse IV yol açılarak sıvı elektro­lit dengesi sürdürülmelidir. Tekrarlayan enfeksiyonlarda lezyonlara %70’lik alkol veya eter gibi kurutucu ajanlar uygulanabilir. Lezyon-ların aktif döneminde enfekte lezyonlarla doğrudan temas önlen­melidir. Hastalara; ilk oluşan lezyonlarda 7-12 gün, ikincil enfeksi­yonlarda ise, 4-7 gün bulaştırıcı olduklarından bu dönemde öpüş­me ve cinsel temasta bulunmamaları öğretilmelidir. Genital herpes-li gebeler doğumu yaptıracak hekimlerine durumu bildirmeli ve do­ğum lezyonlann aktif olduğu dönemlere rastlıyorsa seksiyo yapıl­malıdır. Lezyon üzerine buz ile soğuk uygulama yapılabilir, lezyon­lar kuru tutulmalı, lezyonlar üzerindeki giysiler dar ve yünlü olma­malı, bol ve pamuklu giysiler kullanılmalıdır. Güneş banyolarından kaçınılmalıdır. İdrar yaparken ağrı oluşursa, ılık oturma banyoları yaptırılabilir. Lezyonlar günde 4-5 kez 5-10 dakika süre ile serum fizyolojikle yıkanmalı, ağız içindeki lezyonlarda serum fizyolojik veya karbonatlı su ile ağız bakımı yapılmalıdır.

Herpes Simpleks Virusu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.