Zona Nedir (Herpes Zoster)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Zona Nedir (Herpes Zoster)

Herpes zoster sinir köklerinin posterior ganglionlarına yerleşen ve sinirlerin geçtiği deri ve mukoza üzerinde veziküller oluşturan şiddetli ağrı ile karakterize, sıklıkla yaşlı ve düşkünlerde ya da di­yabet, tüberküloz, kanser gibi kronik hastalığı olan bireylerde görü­len viral bir enfeksiyondur.
Çocuklar, erişkinlerin herpes zosterinden su çiçeğine yakalanır­ken, erişkinler de su çiçeği hastalığından zonaya yakalanmaktadır­lar. Su çiçeği primer enfeksiyondur. Herpes zoster ise reküran en­feksiyondur. Sporadik bir hastalıktır. Genellikle su çiçeği epidemile­rinden sonra görülür. Erkeklerde daha sıktır. 20 yaş üzerinde genel­likle 50-80 yaşta görülür.

Zona virüsü arka sinir kökleri ve ganglionlarında küçük yuvar­lak hücre ve lökosit infıltrasyonu ile tanımlanan bir yerleşim yapar. Sinir hücrelerinde dejenerasyon ve nekroz saptanır.

Zona Belirti ve Bulgular

Zonada ilk belirti tutulan segmentte şiddetli nörolojik ağrılardır. Bunu takiben 2.3. günler bu bölgede kırmızımsı bir görünüm ve üzerinde veziküller belirir. Hastanın ateşi yükselir. Veziküller kuru­duğunda ateş ve kabuklar düşer.

Zonanın tipik görünüşü göğüstedir. 5. Sinirin yukansında yerleşen hastalık, şiddetli belirtilerle seyreder. Zonanın süresi şiddetine bağlı olarak 1-3 hafta arasındadır. Zonanın oftalmik zoster, kulak herpes zosteri, zoster ensefolomiyeliti, viseral zoster gibi çeşitleri de vardır.
Komplikasyon nadirdir. Postherpatik nevralji, kornea hasa­rı,asendan ve transvers miyelit, hemipleji ve meningoensefalit sa­yılabilir.

Tanı

Genellikle bir duyu sinirine lokalize ve tipik ağrılı lezyonlar diğer döküntülü hastalıklarla pek karışmaz. Zonada meydana gelen spesifık antikorlar IgG cinsi antikorlardır. Bu hastalığa iki hatta üç de­fa yakalanma olasılığı vardır. Erişkinlerde ağır seyreder. İnatçı nev­raljilere neden olur. Lösemi ve malign hastalıklarla birlikte olduğu zaman öldürücü olabilir.

Zonalı bir hasta ile temas eden su çiçeği geçirmemiş çocuklarda hastalık su çiçeği şeklinde kendini gösterir. Gebeliğin son trimeste-rinde varisella zoster virüsü enfeksiyonu geçiren annelerin çocukla­rında ilk iki yaşta zoster görülebilir.

Zona Tedavi ve Bakım

Su çiçeği ve zona tedavisinde Calamine, Caladril gibi mentollü, sulu pudralar kaşıntıya karşı kullanılabilir. Reye sendromu geliştir­me olasılığından dolayı aspirin kullanılmamalıdır. Ateş yüksek ise aspirin dışında antipiretikler önerilir. Bağışıklığı baskı altındaki has­talarda interferon kullanılabilir. Tırnaklar dibinden kesilir. Sekonder deri enfeksiyonlarını önlemek için her gün banyo önerilir. Ağız içi lezyonları için serum fizyolojikle ağız bakımı verilir. Günlük sıvı ge­reksinimi karşılanır.
Zona Korunma

Zona epidemi yapmadığından ve virüsün normal insanlarda bu­lunması mümkün olduğundan enfeksiyondan korunmak için belli bir yönteme gerek yoktur. Ancak immün yetmezliği olanlara su çi­çeği veya zonalı bir bireyle temastan sonraki 72 saat içinde Varisel­la Zoster immünglobülini uygulandığında su çiçeğinin ağır geçmesi önlenmiş olur.

Zona Nedir (Herpes Zoster) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.