Hamilelikte Erken Doğumun Nedenleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

37 hafta dolmadan do?umun gerçekle?me riskiyse anne adaylar?n? en çok ürküten konular?n ba??nda gelir. Erken do?umu engellemek kolay de?il! Yap?lan ara?t?rmalar tansiyon için kullan?lan ilaçlar?n erken do?umu geciktirdi?ini gösteriyor.

546691_detaya

Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Operatör Dr. Numan Bayaz?t "Erken do?um art??? k?smen k?s?rl?k tedavisinde ço?ul hamileliklere s?k rastlanmas?na ba?l?," diyor ve erken do?umun nedenleri aras?nda ?unlar? s?ral?yor:

– Rahmin gerginli?ine ba?l? olanlar; ço?ul hamilelikler, bebe?in suyunun a??r? art???, hamileli?e ba?l? diyabet ve rahimdeki ?ekil bozukluklar?
– Enfeksiyonlar, vajina ve idrar yolu iltihaplar?
– Kanamalar, plasentan?n önde olmas? veya erken ayr?lmas?
– Bebekte geli?me gerili?i veya annenin a??r? stresli olmas?.

Daha önce erken do?um yapanlarda erken do?um riski % 15-40 oran?nda gerçekle?ir. Anne ya??n?n erken do?um üzerine do?rudan bir etkisi yok! Ancak hipertansiyon, geli?me gerili?i gibi komplikasyonlar dolayl? yoldan art??a neden olabilir. Erken do?umu önceden tespit etmek için etkinli?i kan?tlanm?? bir yöntem henüz yok. Ultrasonla rahim a?z? uzunlu?unun ölçülmesi uyar?c? olabilir. Bu durumda istiharati önerilir.

Hamilelikte Erken Doğumun Nedenleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.