Menopoz Nedir Erken Menopoz Nedenleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Menopoz Nedir, Menopoz Neden Oluşur, Erken Menopoz Nedenleri

Kuramsal açıdan bakıldığında menopozun insa­na bazı yararları olması gerekir, çünkü doğada her şe­yin bir amacı vardır. Kadınların çoğunun menopozu aylık kanamalardan ve doğurganlık döneminden kurtuluş olarak gördükleri doğrudur; gerçekten de me­nopoz geç yaşta çocuk doğurmanın yaratabileceği tehlikelerden bir bakıma kadınları korur. Erkeklerin çoğu, epeyce yaşlandıkları zaman bile hiçbir sakın­ca olmadan çocuk sahibi olabilirler, bunun tek olum­suz yanı, çocuk doğduğunda babanın yaşlanmış olması, okula başladığındaysa artık hayatta olmama­sıdır. Oysa kadınlar, 40 yaşından sonra çocuk sahibi olmaya çalışırlarsa, genç kadınlara göre anormal ço­cuk doğurma olasılığının (mongolizmin, Down sendromunun) arttığını göreceklerdir.

Kadınlar menopoz dönemine gerdiklerinde, ço­ğunlukla çocuklarını yetiştirmiş, bilgi ve becerileri­ni yeni kuşağa aktarabilecekleri, birikimlerinden do­layı saygınlık kazandıkları bir çağa erişmiş olurlar. Ço­cuklara bakıp onları büyüten, çoğunlukla kadınlar ol­duğundan, menopoz bir bakıma, yalnızca çocuğu büyütmeye yetecek ölçüde uzun bir yaşam sürecek ka­dınların çocuk doğurmalarını güvence altına almış olur.

Öyleyse menopozun geçirilmesi için oldukça geçerli biyolojik nedenler vardır; ama ateş basmaları, terlemeler, uykusuzluk, gittikçe artan sinirlilik ve ruh çöküntüsü gibi rahatsızlıkların arasında bu olumlu yanları görüp değerlendirmek size güç gelebilir. Ko­canızın ve yakınlarınızın da bunlardan rahatsız olmasıyla menopoz bir aile sorununa dönüşebilir. Meno­poz ayrıca, gençliğe çok önem veren bir toplum için­de yaşlanmakla eş anlamlı olması nedeniyle, katla­nılması zor bir durum olarak da algılanabilir; bütünüy­le boşlukta kaldığınız ya da çekiciliğinizi yitirdiğiniz duygusuna kolaylıkla kapılabilirsiniz.

Normal Menopoz ve Adetten Kesilme, Menopoz Etkileri

Normal menopoz iki değişik biçimde ortaya çıka­bilir. Bunlardan biri, normal, düzenli âdet kanamalarınızın birdenbire kesilmesidir; ya da aylık kanama­lar arasındaki süre uzayabilir; böylece kanama mik­tarı her seferinde biraz daha azalarak ortadan kalkar.

Ağır ya da çok sık tekrarlanan düzenli âdet kana­maları, menopoza doğru normal gidişler olarak görülemez; bu gibi anormalliklerin nedeni fibroidler ya da polipler (bunlar çoğunlukla kanserli olmayan ur­lardır) olabilir. Çok nadir olarak, rahimde kanser baş­langıcı da buna neden olabilir; ama bu aşamadaki kanser, kolaylıkla tedavi edilebilir durumdadır. Bu ne­denle, bu türden aşırı kanamaların üzerinde durula­rak nedeninin araştırılması ve yalnızca bir değişiklik olarak görülmemesi önemlidir.Seyrek olarak menopoz, 45 yaşından önce, erkende ortaya çıkabilir; az rastlanan bir durum da 25 yaş gibi genç bir dönemde kadınların yumurtalıklarının yumurta ve hormon üretememesi ve kanamaların dur­ması gibi gerçekten üzücü bir durumun ortaya çık­masıdır. Bu gibi kadınlarda biyokimyasal değişiklik­ler ve belirtiler daha aşırı bir biçimde ortaya çıkar; bu­nun ruhsal sonuçları da, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, gerçekten yıkıcı olabilir.

Menopoz Nedir Erken Menopoz Nedenleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.