Göz kapaklarındaki şişkinlik nasıl giderilir?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık, Güzellik Bakım 

Göz kapaklar?ndaki ?i?kinlik nas?l giderilir?Sabah kalkt???n?zda ?i?mi? gözler, göz kapaklar? herkesi rahats?z eder. Göz kapaklar?n?n neden ?i?ti?ine dair detaylar? önceki yaz?m?zdan inceleyebilirsiniz. Göz kapaklar?n?n ?i?mesine neden olan organik bir hastal?k varsa öncelikle onun saptanarak tedavi edilmesi gerekir. Tiroit problemi olanlar?nda göz kapaklar?nda ?i?likler olabilir. Bu durumun tespit edilerek tedavi alt?na al?nmas? gerekir. Tetkikler yap?ld?. Hastal??a ba?l? göz kapa?? ?i?mesi olmad??? anla??ld?. O halde neler yapmak gerekir?

  •  Öncelikle ödem yap?c? tuzdan uzak durmak gerekir. Tuzlu yiyecekleri azaltarak tuz kontrolü yapmak, bol su içmek ve gerekirse doktorun tavsiyesiyle tuz atabilen ilaçlar kullanmak da tedavi seçenekleri aras?nda yer alabilir.
  • Doktor önermedikçe vücuttan fazla suyu atmaya yönelik ilaçlar? kullanmamal?d?r. Bu ilaçlar vücudun tuz ve su dengesini yani elektrolitini bozabilir. Bu da zihinsel i?levlerin yerine getirilmesini ve çe?itli çok ciddi problemlere yol açabilir.
  •  E?er hastal?klara dayal? bir sebep yoksa yast???m?z? yükseltmek, yatarken kozmetik ürünü kullanmamak, bol su içmek gerekir. Ancak su içme i?ini gündüz yap?p, vücudumuz ar?nm?? bir ?ekilde gece yata?a yatmak, masaj yapmak faydal? olabilir. Ancak göz kapaklar?na masaj yapmak tehlikeli olabilir. Çünkü göz kapaklar?m?zda solunumu bile etkileyen bir sistem vard?r. Uzun süre bas?l? tutuldu?unda ki?inin bay?lmas? bile mümkündür. Ancak parmaklar?m?zla içten d??a do?ru nazik bir ?ekilde ödemi da??tmaya yönelik k?sa süreli, küçük masajlar önerilir.
  • Il?k-so?uk aras? su ile göz kapaklar?n? y?kamak dola??m? h?zland?ran etki eder. Bu nedenle ?i?likleri giderebilir.
  •  Do?ru nefes almak, sinüsleri sürekli aç?k tutmak da gözlerimizin hem üstüne hem de alt?na daha fazla oksijen gitmesine neden olur. Bu durum daha ???lt?l? ve enerjik görünmemize yard?mc? olur.
  • Sabah kalk?nca ya?anan göz kapa?? ?i?melerinde po?et çay ?slak halde konursa rahatlama sa?lar. Salatal?k dilimleri de ?i?mi? göz kapaklar?na birebirdir.

Göz kapaklarındaki şişkinlik nasıl giderilir? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.