Fungi Nedir Fungi Alemi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Fungi Nedir, Fungi Alemi (Mantarlar)

Klorofil içermeyen, bu nedenle yaşamları için gerekli olan besini hazır olarak sağlayan heterotrof canlılardır. Mantarlar, yüksek yapılı bitkiler gibi kök, gövde ve yaprak gibi organlara sahip değillerdir. Fakat hücrelerinin et­rafında belirli bir hücre çeperinin olması, sporla çoğalmaları ve genellikle hareketsiz olmaları nedeniyle bitkilere benzerler. Bir hücrede birden çok sa­yıda çekirdek vardır. Bir kısmı insan ve hayvanlarda hastalık yapar. Mantar­lar saprofit beslenirler. İlaç ve besin endüstrisinde kullanılabilen canlılardır. Mantarların tallusları çoğunlukla silindir biçiminde, bölmeli (septum) yada bölmesiz hif (hyphae) adı verilen ipliklerden oluşmuştur.

Hifler yaklaşık 2-10 um genişliğine sahip ve dallanmış iplikçikler şek­lindeki oluşumlardır. Uygun ortamlarda çoğalan mantarların oluşturdukları gözle görülen örgü dokuya misel (mycelium) denir. Mycelium’lar hiflerin uçlarından uzamaları, dallanmaları ve birleşmelerinden oluşmuş ağ şeklin­deki oluşumlardır.

Mantarlarda Üreme

Mantarlar eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalabilirler. Eşeysiz üreme şekil­lerinden biri olan vegetatif üreme basitçe mantarın herhangi bir parçasından yeni bireylerin oluşmasıyla gerçekleşir. Mantarlarda görülen üreme tiplerin­den en yaygın olanı ise eşeysiz üremedir. Çeşitli tipleri vardır. Bunlardan en sık görüleni sporla olandır. Sporlar ya bir hif in ucunda ya da sporangium içinde oluşmaktadır. Penicilium’da olduğu gibi hif in ucunda oluşan sporlara konidium, onları taşıyan hif e de konidiofor denir.

Mantarlar değişik türde sporlar oluştururlar. Mantar, sporları ile yük­seklere ve uzaklara dağılır. 4000 m. yüksekliğe, 1450 km. uzaklara yayılabi­lirler. Ev tozlarının çoğunu oluştururlar. Bu nedenle alerji olaylarına etken­dirler. Yaklaşık 30 bin türü vardır.

Mantarların Sınıflandırılması

Tüm mantarlar dört grupta toplanabilirler.

1. Phycomycetes: Ekmek küfleri, pirinç mantarları (Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer) bu gruba örnektirler.

2. Ascomycetes: Mayalar, Aspergillus, Candida ve Peniciliumlardır. Bazı peynir ( Rockford ve Kamambert peynirleri gibi) ve antibiyotik üreti­minde yararlanılan mantarlardır.

3. Basidiomycetes: Zehirli ve zehirsiz tüm şapkalı mantarları kapsar. Bilinen en zehirli mantar bu grupta yer alır.

4. Deuteromycetes: İki türden meydana gelen gametlerin birleşmesiy­le oluşan mantar türlerini içeren gruptur.

Fungi Nedir Fungi Alemi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.