Fluanxol Tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Etken Madde(ler):
Flupentiksol 2HCl 3 mg

Piyasa Şekilleri:
50 tablet

Kullanım Şekli:
Dozaj hastanın durumuna göre bireysel olarak ayarlanır. İdame dozu olarak genellikle sabahları tek bir doz verilebilir. Erişkinlerde genel bir kural olarak tedaviye düşük bir dozla başlanmalı ve optimal etki sağlanıncaya kadar doz artırımı yapılmalıdır. Günde iki kez 3-9 mg (1-3 tablet, sabah ve akşam), günde maksimum 18 mg (6 tablet). Tedavi başlangıcı ve doz artırımının yakın gözlem altında yapılması önerilmektedir.

Endikasyonları:
Antipsikotik, anksiyolitik nöroleptiktir. Özellikle apati, anerji, depresyon ve geri çekilmenin eşlik ettiği halüsinasyonlar, hezeyanlar ve düşünce bozukluğu semptomları ile seyreden şizofreni ve diğer psikozların idame tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Akut alkol, barbitürat ve opiyat zehirlenmelerinde ve komada kontrendikedir. Eksitasyona girebilecek veya aşırı aktif hastalarda, ilacın aktivite edici etkisi bu tür özellikleri şiddetlendirebileceğinden uygulanmamalıdır.

Uyarılar:
İlerlemiş karaciğer, konvülzif veya kardiyovasküler hastalığı ve ayrıca ağır solunum yolu hastalıkları, renal yetmezlik halleri ve Parkinson hastalığı olan vakalarda dikkatle uygulanmalıdır. Sedatif etkisi belirgin nöroleptiklerle tedavi edilmekte olan vakalarda flupentiksol tedavisi başladığında bu nöroleptiğin dozu azaltılarak kesilmelidir. Uzun dönemli ve özellikle yüksek dozlarla tedavi edilen vakalar özenle izlenmeli ve idame dozunun yeniden belirlenmesi yönünden periyodik olarak değerlendirilmelidir. Malign Nöroleptik Sendrom seyrek görülen ancak nöroleptik kullanımına bağlı olarak fatal potansiyel taşıyabilen bir durumdur. MNS temel belirtileri hipertermi, kas katılıkları ve dalgalanan bilincin yanısıra otonomik disfonksiyonlardır (labil kan basıncı, taşikardi, diyaforez). Nöroleptik ilacın hemen kesilmesi gerekliliğinin yanısıra, genel destekleyici önlemlerin alınması ve semptomatik tedavi şarttır. Tercihen gebelik ve laktasyon dönemlerindeverilmemelidir. Çocuklarda kullanılmaz. Taşıt ve makina kullanma yetisi tedavi sırasında etkilenebilir. Bu nedenle de bireyin tedaviye vereceği cevap belirlenene kadar dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri:
Flupentiksol tedavisi sırasında özellikle de tedavinin erken fazlarında estrapiramidal semptomlar oluşabilir. Çoğu olgularda bu tür yan etkiler dozaj azaltılması ve/veya antiparkinson ilaçlarla tatmin edici bir şekilde kontrol altına alınabilir. Ancak antiparkinson ilaçların rutin profilaktik uygulanması önerilmez. Uzun dönemli tedavide de çok seyrek olarak tardif diskinezi ortaya çıkabilir, ancak antiparkinson tedavinin bu tür belirtilerde etkisi yoktur. Bu koşulda tedavi dozunun azaltılması ve mümkünse kesilmesi yararlı olabilir. Çok seyrek olarak, özellikle de sedatif nöroleptiklerden flupentiksola geçildiği durumlarda geçici uykusuzluk yapabilir. Yüksek dozlarda sedatif etki oluşabilir. Karaciğer fonksiyon testleri değerlerinde hafif yükselmeler saptanabilir.

İlaç Etkileşimleri:
Flupentiksol yüksek dozlarda alkol ve barbitüratların ve diğer santral sinir sistemi depresanlarına verilen yanıtları artırır. Flupentiksol antihipertansif etkilerini bloke edebileceğinden guanetidin veya benzeri etkileri olan ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır. Ayrıca, levodopa veya adrenerjik ilaçların etkilerini azaltabileceği gibi, metoklopramid veya piperazinle birlikte kullanılması da ekstrapiramidal semptomların oluşma riskini artırır.

1 yorum yapılmış

  1. avatar

    Kızım 15 yıldır Fluanxol 3 mg. kullanıyor eczacılar bu ilaç depolarda yok cevabı veriyorlar.
    Bu ilacı nerede bulabilir. Acilen cevap beklerim.

    İsmet Topaloğlu01-09 22:58

Fluanxol Tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.