Ekosetol 120ml Şurup

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Analjezik, Antipiretik (NSAİ)

FORMÜLÜ

Ekosetol şurup 5 ml’sinde etken madde olarak 160 mg parasetamol, koruyucu olarak, metilparaben,propilparaben, antioksidan olarak sodyum metabisülfit, tatlandırıcı olarak sodyum sakarin, sodyumsiklamat, sorbitol ve çilek esansı içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Parasetamol, prostaglandin sentezini önler. Ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Hipotalamusta yer alantermoregülatör merkeze direkt etkisi ile ateş düşürür. Sindirim sisteminde hızla absorbe olur, etkisi 15-20dakika sonra başlar ve uzun sürer. Vücut sıvılarının çoğuna eşit oranda dağılır, sadece %15-25’i plazmaproteinlerine bağlanır. Plazma yarı ömrü 1-3 saat arasındadır. %1-3’ü idrarla değişmemiş olarak atılır.Verilen dozun en az %80’i biyolojik olarak inaktif glukuronid veya sülfat konjugatları şekline dönüşür veböbreklerden bu şekilde itrah edilir. Parasetamol’ün minor metabolitleri hipatik hidroksilasyon vedesasetilasyon ile oluşur. Hidroksilasyon metabolitinin oluşumu, sit-P.450 karışık fonksiyonlu oksidazlarlaoksidasyon yolu ile olur. Yeni doğanlarda glukuronid konjugasyonu oluşturma kapasitesi düşüktür.

ENDİKASYONLARI

Çocuklarda hafif ve orta şiddetteki ağrının ve ateşin semptomatik tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

İlaca hassasiyeti olanlarla ileri derecede karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Kardiyak, pulmoner, renal yetmezliklerde ve daha önce anemisi olanlarla halihazırda anemik olanlardatekrarlanan uygulamalar yapılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER

Ağır böbrek ve karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.- Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda doktor önerisi ile kullanılmalıdır.- Kalp/akciğer hastalarıyla, anemisi olanlarda dikkatle verilmelidir.- 5 günden uzun süren ağrılarda, ateşi 39,5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte vetekrarlayan ateş vakalarında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.- Uzun süreli kullanımdan sonra papiler nekroz görülebilir.Hamilelikte kullanım: Parasetamol plasentaya geçer. Eğer kullanılması gerekirse kısa bir dönemkullanılmalıdır. Günlük yüksek doz alımı; annede anemi ve yeni doğanda ölüme neden olan böbrekhastalıkları oluşturabilir. Bu nedenle hamilelikte dikkatli ve doktor kontrolü altında, fayda-zarar ilişkisi gözönünde bulundurularak kullanılmalıdır.Emziren annelerde kullanım: Parasetamol süte düşük konsantrasyonda geçer. Bu nedenle dikkatlikullanılmalıdır.Yaşlılarda kullanım: Parasetamol absorpsiyon düzeyi normal, fakat plazma yarı ömrü daha uzun veklirensi yetişkinlere göre daha düşüktür.Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Normal tedavi dozlarında, uzun süreli kullanımda çok nadir olarak halsizlik, ciltte döküntü, agranülositozgörülebilir. Aşırı dozlarda alınması karaciğer ve böbreklerde harabiyete yol açabilir. Trombositopeni,lökopeni, nötropeni, larinks ödemi, anaflaktoid reaksiyonlar, duyarlı çocuklarda kusma, gastrointestinalkanama, serebral ödem, hipoglisemi ve renal tübüler nekroz, anemi, ensefalopati, kalp aritmileri,Stevens-Johnson sendromu gibi yan etkiler görülebilir.BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

Oral antikoagülanlar; parasetamol antikoagülanların hipoprotronbinemi etkilerini arttırabilir. Oral kontraseptifler; parasetamol’ün hepatik metabolizmasını arttırabilir, eliminasyon yarı ömrünü iseazaltabilir. Barbitüratlar, trisiklik antidepresanlar, parasetamol metabolizasyonu ve hepatotoksisiteyi arttırabilir.Antikonvülsanlar karaciğer enzimlerini indükleyebilir ve parasetamol’ün ilk geçiş metabolizmasını veyaklirensini arttırarak terapötik düzeylere ulaşmasını önleyebilir. Parasetamol, üriner 5-hidroksi indol asetikasit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZUDoktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;Yaş 4-6 saat ara ile günde 4 kez (mg)3-11 ay 80 (1/2 ölçek)1-2 yaş 120 (3/4 ölçek)2-3 yaş 160 (1 ölçek)4-5 yaş 240 (1.5 ölçek)6-8 yaş 320 (2 ölçek)3 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır. Doz (10 mg/kg) olarak hesaplanmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Bulantı, kusma, solgunluk erken görülen semptomlardır. Methemoglobinemi, deri, mukoza, parmaktırnaklarında siyanoz, ağır vakalarda S.S.S. stimülasyonu, sonra depresyon; hipotermi, düzensiz hızlı vezayıf nabız; düşük kan basıncı, dolaşım yetmezliği, koma, hepatik nekroz (parasetamol’ün aşırı dozundadoza bağlı bir komplikasyondur, 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanıuzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir.) renaltübüler nekroz, hipoglisemi, metabolik asidoz, serebral ödem görülebilir. İlaç henüz alınmışsa, ipekaşurubu ile kusturma veya gastrik aspirasyon ve lavaj yapılmalıdır. Antidot olarak 16 saat içindeasetilsistein verilmelidir. Aktif kömür ve toz katartikler, oral verilen asetilsistein absorpsiyonunuazaltabileceğinden bu maddelerin uygulanmasından kaçınılmalıdır.Hemodiyaliz, hemoperfüzyon yapılabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* GRIPIN BEBE 120 MG/5 ML 100 ML ŞURUP
* PARANOX S 120 MG 10 SUPPOZİTUAR
* PANADOL 500 MG 24 FİLM TABLET
* PARCETOL 500 MG 30 TABLET
* PARCETOL 500 MG 20 TABLET
* PARCETOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* DERMAN 1 KAŞE
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* PARACET JUNOR 160 MG 20 TABLET
* MEDASET 650 MG 20 TABLET
* TAMİFEN 500 MG 20 TABLET
* SETAMOL 500 MG 20 TABLET
* PARASEDOL 500 MG 20 TABLET
* NORAL 500 MG 20 TABLET
* DEMINOFEN 325 MG 10 SUPOZITUAR
* PİROFEN FORTE 325 MG 10 SUPOZİTUAR
* DEMINOFEN 500 MG 20 TABLET
* PİROFEN 500 MG 20 TABLET
* SEDALON 500 MG 20 TABLET
* VOLPAN 500 MG 20 TABLET
* KATAPRIN 500 MG 20 TABLET
* PARANOX 500 MG 20 TABLET
* PAROL 500 MG 20 TABLET
* POLMOFEN PEDİATRİK 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* BERKO-SETAMOL 120 MG 150 ML ŞURUP
* DEMINOFEN 5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* PİROFEN PEDİATRİK 150 ML ŞURUP
* TEMPO ELİKSİR 150 ML
* MINOSET ROCHE 150MG/5 ML 100 ML ŞURUP
* MINOSET 150MG/5 ML 100 ML PEDİATRİK ŞURUP
* TYLOL 6 PLUS 5ML 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* MINAFEN 120 MG 150 CC ŞURUP
* PARANOX 120 MG/5 ML PEDİYATRİK ŞURUP 150 ML
* PARASEDOL PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* TAMİFEN 120 MG/5 ML 150 ML PEDİATRİK ŞURUP
* TAMOL 500 MG 20 TABLET
* TYLOL 500 MG 20 TABLET
* SIFENOL 500 MG 20 TABLET
* ASOMAL 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* MINOSET 500 MG 20 TABLET
* MINOSET 500 MG 20 TABLET
* NORAL PED. 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* BERKO-SETAMOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* VERMIDON 500 MG 20 TABLET
* TERMACET 500 MG 20 FİLM TABLET
* PAROL 500 MG 30 TABLET
* TEMPO 0,5 GR 20 TABLET
* EFPA 10 EFERVESAN TABLET
* TERMACET 100 ML SÜSPANSİYON
* PHARMADOL 500 MG 60 TABLET
* MINAFEN 120 MG 100 CC ŞURUP
* TYLOL PED. 5ML 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* PARANOX S 120 MG 10 SUPPOZİTUAR
* CALPOL 500 MG 30 TABLET
* TYLOL 120 MG 10 SUPOZITUAR
* EFFERALGAN 500 MG 16 TABLET
* PANADOL 500 MG 24 FİLM TABLET
* VERMIDON 500 MG 30 TABLET
* TERMACET PLUS 100 ML SÜSPANSİYON

7 aylık bebeklerde tylol şurup kullanımıanaljezik tabletlerin özellikleribebeklerde parol şurupcalpol 120 mg 5 ml şurupcalpol 120mg-5ml suspansiyon açtıktan sonra kaç gün içinde kullanmak gerekircalpol ateş düşürücü şurup formülücalpol ateş düşürücü şurup saklama koşullarıcalpol bebek şurubu içindeki maddelercalpol karaciğer emzimlerini yükseltir micalpol şurup saklama koşullarıcalpol şurup yenidoğanda kullanılırmıcalpol susp saklama koşullaricalpol süspansiyon 120 mg 5 ml 5 AYLIK BEBEGE NE KADAR VERILIRçoçuklarda parol ateş düşürücü şuruplarEKO SETOLekosetol muadilieksofed şurupemziren anne tamolemziren anne vermidonhamilelik minoset pluskullandimhamilelik panadolhamileliktehamilelikte panadol kullanımıhamileyken pirofen kullanımıminoset etken madde parasetamol ün üç boyutlu formülüpanadolpanadol emziren annepanadol hamilelerpanadol hamilelikte kullanımıpanadol tablet faydalarıparol 120mgbebekler içinparol plus şurupparol şurupparol şurup pulus oral süspansiyonpirofen tarifişems aslanşurup isimleri TYLOLşurup saklama koşullarışurupların saklama koşullarıtamol 500 mg ateş düşürürtamol tablettamol tabletözellikleritylol 6 plus çocuklar için ağrı kesici ateş düşürücü şurubun endikasyonlarıtylol ağrı kesicitylol ateş düşürücü 6 plus süspansiyontylol ateş düşürücü şuruptylol gebelikte kullanımıvermidon 500 mg mi yoksa calpol şurup mu ateşi düşürüryemek tarifinde 120 ml ne kadar

Ekosetol 120ml Şurup adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.