GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP Formülü

5ml’lik ölçekte. Aktif madde : 120 mg parasetamol.

GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP Endikasyonları

Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak. Baş,diş,adale ve mafsal ağrıları gibi çeşitli somatik ağrılarda, grip ve soğuk algınlığına bağlı ağrılarda endikedir.

GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP Kontrendikasyonları

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluklarında kontrendikedir.

GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP Uyarılar Önlemler

Karaciğer ve böbrek yetersizliği olan vakalarda dikkatli ve kısa süreli verilmelidir. 3 aylıktan küçük bebeklere önerilmez. Belirtilen doz aşılmamalıdır. Kalp/akciğer hastalarıyla, anemisi olanlara dikkatle verilmelidir. 5 günden uzun süren ağrılarda, ateşi 39.5 C den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateş vakalarında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Parasetamolun terapotik dozlarında sonra nefrotoksisite çok nadirdir. Ancak uzun süreli kullanımdan sonra papiler nekroz bildirilmiştir.

GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP Yan Etkileri

Hassas kişilerde nadir olarak cilt kızarıklığı, deri döküntüsü yapabilir. Hassas kimselerde ve çok miktarda ilaç alındığı vakit seyrek de olsa gastrointestinal bozukluklar, anemi, methemoglobinuri, hepatik nekroz (Parasetamolun aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g’ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.) merkezi sinir sistemi stimülasyonu, kalp aritmileri, ensefalopati gibi yan tesirler meydana getirebilir.

GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP Etkileşimler

Barbituratlar, trisiklik antidepresanlar ve alkol olan hastalarda yüksek dozlardaki Parasetamolu metabolize etme yeteneğinin azaldığı görülebilir ve plazma yarı ömrü uzayabilir. Parasetamol yüksek dozlarda kullanıldığında kumarin ve benzeri oral antikoaguların etkilerini güçlendirdiği bildirilmektedir. Antikonvulsanlar karaciğer enzimlerini endükleyebilir ve Parasetamolun ilk geçiş metabolizmasını veya klirensini artırarak terapotik düzeylere ulaşmasını önleyebilir.

GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP Dozu Kullanma

3 ay-1 yaş arası bebeklerde; Günde 3-4 defa ½ ölçek (60 mg) (günlük maksimal doz 240 mg.) 1-4 yaş arası çocuklarda; Günde 3-4 defa 1 ölçek (120 mg) (günlük maksimal doz 480 mg) 4-6 yaş arası çocuklarda; Günde 3-4 defa 1.5-2 ölçek (180-240 mg) (günlük maksimal doz 960 mg) Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde bu dozlar 4 saat ara ile tekrarlanabilir. 24 saatte maksimum 4 dozdan fazla verilmemelidir. Doz aşımı : Kronik olarak yüksek dozlarda veya bir defada yüksek dozların alınması ciddi toksisiteye yol açabilir. Kronik toksisite anemi, böbrek hasarı ve gastrik ülser gibi gastrointestinal belirtilerle ortaya çıkar. Akut zehirlenme ise siyanoz, anemi, pansitopeni, nötropeni, lökopeni, sarılık, deridöküntüleri, ateş, kusma, santral eksistasyon ile başlar ve depresyon, koma, vasküler kollaps, konvülziyonlar ve ölümle sonuçlanabilir. Özel erken dönem belirtileri yoktur. Hepatotoksisite oluşabilir. Minimal tosik doz 10g (140 mg/kg olarak bildirilmiştir. Minimal letal doz ise 15g (200mg/kg) dır. Hepatotoksisitenin ön planda olduğu durumlarda, bulantı, kusma, kırıklık hali, diaforez, karın ağrısı ve diyare görülebilir. Özel antidotu : Oral yoldan verilecek N-asetilsistein Parasetamol toksisitesine özel antidottur. Tedaviye Parasetamol alınmasından sonra ilk 24 saat içinde başlanmalıdır. Başlangıçta 140 mg/kg lık asetilsistein yükleme dozu ile başlanmalıdır. Yükleme dozundan 4 saat sonra 70 mg/kg dozunda idame dozu verilir ve idame dozları Parasetamol serum seviyeleri normale dönünceye dek 4 saat aralarla tekrarlanır. (en çok 17 idame dozu) Eğer hasta N-asetilsistein dozlarından birini aldıktan sonra 1 saat içinde kusmuşsa bu doz tekrarlanmalıdır.

GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.