Dr. Karadeniz’den Cevizin Faydaları ve Yararları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Turan Karadeniz, cevizin kanda zararl? kolesterolün birikmesini önledi?ini ve yüksek kolesterolü dü?ürdü?ünü söyledi.

ceviz

Prof. Dr. Karadeniz, yapt??? aç?klamada, taze cevizde yüzde 5-6 oran?nda C vitamini bulundu?unu belirterek, ayn? zamanda bol miktarda B1, B2, A ve E vitaminlerini içerdi?ini söyledi. Cevizin mide, ba??rsak, böbrek ve deri rahats?zl?klar? gibi birçok hastal??a iyi geldi?ini vurgulayan Karadeniz, "Cevizin sadece meyvesi de?il, kabuklar? ve yapraklar? da birçok rahats?zl?k için kullan?lmaktad?r" dedi.

Cevizin kanda zararl? kolesterolün birikmesini önledi?ini, yüksek kolesterolü dü?ürdü?ünü ifade eden Karadeniz, "Ceviz, damar t?kan?kl??? ve ?eker hastal???n?n tedavisinde kullan?lmaktad?r. Mide gaz?n? giderir. Grip ve nezleye iyi gelir. Öksürü?ü keser. Sindirim sistemi bozuklu?unu giderir. Ceviz, vücudu so?uktan korumak için de yenir. Yorgunlu?u ve bitkinli?i giderir. Zehirlenmelere ve zehre kar?? etkilidir. Zindele?meyi sa?lar" diye konu?tu.

Prof. Dr. Karadeniz, cevizin yapraklar?ndan elde edilen juglon maddesinin eczac?l?kta kan temizleyici ve kuvvet verici olarak kullan?ld???n? kaydederek, ?öyle devam etti:

"?eker hastalar? ceviz yapra??n? kaynat?p içmelidir. Ceviz yapra?? ve kabuklar? kaynat?l?p balla kar??t?r?larak içildi?inde kans?zl??a iyi gelmekte, bu çay kan? temizlemekte, kalbi güçlendirmekte, ishali ve dizanteriyi kesmekte, sinir sistemini güçlendirmektedir. Ceviz meyvesi çocuklar?n geli?mesini h?zland?rmaktad?r. Ceviz beyin için gerekli olan gümü? iyonlar?n? ihtiva etti?inden, bebekten ya?l?ya kadar herkes için ideal bir meyvedir"

Dr. Karadeniz’den Cevizin Faydaları ve Yararları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.