Doenza 5mg Film Tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Ticari Adı: Doenza 5mg Film Tablet / Etkin Madde: Donepezil
Ticari Formu: 14 film tabletlik blister ambalajlarda
Endikasyonları :Doenza, hafiften orta dereceye Alzheimer tipi demansı olan hastaların semptomatik tedavisinde endikedir.
Kullanım Şekli ve Dozu :Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Doenza geceleri yatmadan hemen önce oral yolla alınır.
Yapılan kontrollü klinik çalışmalarda etkili olduğu ispatlanan donepezil dozları günde bir defa alınan 5 mg ve 10 mg’dır. 10 mg dozunun 5 mg’lık doza kıyasla daha fazla klinik fayda sağladığına dair istatistiksel bakımdan anlamlı bir kanıt bulunmamakla birlikte grup veri analizlerine göre 10 mg’lık dozun bazı hastalarda ek fayda sağlayabileceği görüşü vardır. Bu nedenle 10 mg/gün’lük dozun uygulanması tedaviyi gerçekleştirecek doktorun tercihidir.
Tedaviye 10 mg’lık dozla başlanması bazı advers etkilerde artışa neden olabileceğinden tedaviye günlük 5 mg dozuyla başlanmalıdır. 5 mg/gün dozu, tedaviye verilecek erken klinik cevapların elde edilmesi ve kararlı konsantrasyonların sağlanması amacıyla 4-6 hafta süreyle uygulanmalıdır. Günlük 5 mg dozunun 4-6 hafta süreyle uygulanmasını takiben doz günde bir defa 10 mg’a çıkarılabilir. Önerilen maksimum günlük doz 10 mg’dır. 10 mg/gün’ün üzerindeki dozlar klinik çalışmalarda araştırılmamıştır.Tedavi kesildiğinde donepezil hidroklorürün tedavi edici özellikleri kademeli olarak azalır. Tedaviye son verilmesi sonucu olumsuz bir etki gelişimi bildirilmemiştir.
Renal ve hepatik bozuklukta kullanımı :Renal yetersizlik donepezil hidroklorür klirensini etkilemediği için renal yetersizliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir.Hafiften orta dereceye hepatik yetersizliği olan hastalarda yararlanımda muhtemel bir artış ihtimali olması nedeniyle doz bireysel tolerans göz önüne alınarak ayarlanmalıdır. Şiddetli hepatik yetersizliği olan hastalarla ilgili bilgi bulunmamaktadır.
Pediatrik kullanımı : Donepezil hidroklorürün çocuklarda kullanılması önerilmez.
Ruhsat Sahibi : Büyükdere Cad. 34398 Maslak – İSTANBUL
İmal Yeri: Çanta 34580 Silivri – İSTANBUL
AKPC_IDS += “990,”;
Popularity: 1% [?]

Doenza 5mg Film Tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.