FEMARA 2,5 MG 30 FİLM TABLET

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

FEMARA 2,5 MG 30 FİLM TABLET

Formulü

Bir film kaplı tablet 2.5 mg letrozol içerir. Yardımcı maddeler: Sarı demir oksit, titan dioksit.

Endikasyonları

Metastatik ve lokal ileri meme kanserli, hormon reseptörü (ER ve/veya PR) pozitif veya hormon reseptör durumu bilinmeyen, postmenopozal durumdaki kadın hastalarda ilk basamak tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları

Aktif madde veya yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlık. Premenopozal endokrin durumdaki kadınlarda, gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler

Femara kreatinin klirensi < 10 ml/dak. olan hastalarda araştırılmamıştır. Muhtemel risk/yarar durumu bu tür hastalara Femara verilmeden önce dikkatle düşünülmelidir. Şiddetli hepatik bozukluğu (Child-Pugh skoru C) olan hastalarda, sistemik maruziyet ve terminal yarı-ömrü sağlıklı gönüllülere kıyasla yaklaşık iki katıdır. Bundan dolayı, bu tür hastalar yakın gözetim altında tutulmalıdır (bkz. Farmakokinetik özellikleri). Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı Femara gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri Femara'nın hastaların araç veya makine kullanma yeteneğini zayıflatma olasılığı düşüktür. Hastalara, makine veya araç kullanmaları için gerekli fiziksel veya zihinsel yeteneklerinin bozulabileceği bildirilmelidir.

Yan Etkiler

Klinik araştırmalarda yan etkiler genellikle hafif-orta ve nadiren tedavinin kesilmesini gerektirecek şiddettedir. Yan etkilerin çoğu hastalığın kendisine veya estrojen yoksunluğunun normal farmakolojik sonuçları (örneğin sıcak basması, saç seyrelmesi) na bağlanabilir. Yan etkilerin görülme sıklığı düşüktür. Görülme sıklığı % 2 'den fazla olduğu bildirilen yan etkiler şunlardır: Baş ağrısı, bulantı, periferal ödem, yorgunluk, sıcak basmaları, saç seyrelmesi, döküntü (eritemli ve makülopapüller döküntü dahil), kusma, dispepsi, kilo artışı, kas ve iskelet ağrısı (kol ağrısı, sırt ağrısı, bacak ağrısı, iskelet ağrısı dahil), iştahsızlık. İlaç ile ilişkisi muhtemel olduğu düşünülen diğer yan etkiler ; bazen vajinal kanama, vajinal akıntının artışı, kabızlık, baş dönmesi, terlemede artış, nefes darlığı, tromboflebit, leke tarzında vajinal kanama, kilo kaybı, genel ödemdir.

Etkileşimler

Simetidin ve varfarin ile yapılan klinik etkileşme çalışmaları, Femara'nın bu ilaçlarla birlikte verilmesi sonucu klinik olarak anlamlı ilaç etkileşmeleri olmadığını göstermiştir. Klinik araştırma veritabanı incelendiğinde, yaygın bir şekilde reçete edilen diğer ilaçlarla klinik olarak ilgili etkileşmeye dair bir bulguya rastlanmamıştır. Şimdiye kadar Femara'nın diğer antikanser ilaçlarla birlikte kullanımı hakkında klinik bir deneyim yoktur. Letrozol, sitokrom P450 izoenzimleri 2A6 yı ve orta derecede 2C19 u in vitro inhibe eder. CYP2A6 ilaç metabolizmasında önemli bir rol oynamaz. İn vitro deneylerde letrozol, plazmada kararlı durumda gözlenenden yaklaşık 100 kat daha yüksek konsantrasyonlarda diazepam (CYP2C19) metabolizmasını inhibe edememiştir. Bundan dolayı, CYP2C19 ile klinik olarak ilgili etkileşmeler hemen hemen olmaz. Ancak, tertipleri esas olarak bu izoenzimlere bağlı olan ve terapötik endeksleri dar olan ilaçların birlikte kullanılmasında dikkat edilmelidir.

Dozu Kullanma

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlar kullanılır. Yetişkin ve yaşlı hastalar : Femara'nın önerilen dozu günde bir defa 2.5 mg' dır. Femara ile tedaviye, tümörde progresyon görülene kadar devam edilmelidir. Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Çocuklar : Çocuklarda kullanılmaz. Hepatik ve/veya renal bozukluğu olan hastalar : Hepatik bozukluğu veya renal bozukluğu olan hastalar (kreatinin klirensi ≥ 10 ml/dak,) için doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak, şiddetli hepatik bozukluğu (Child-Pugh skoru C) olan hastalar yakın gözetim altında tutulmalıdır (bkz. Farmakokinetik özellikleri). DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Çok ender olgularda Femara ile aşırı doz bildirilmiştir. Aşırı doz için spesifik tedavi bilinmemektedir; tedavi semptomatik ve destekleyici olmalıdır.

Fiyatı

İlaç Fiyatı 230.71 TL

FEMARA 2,5 MG 30 FİLM TABLET adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.