Vodelax 20mg Film Tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Ticari Ad : Vodelax 20mg Film Tablet
Etkin Madde : Sitalopram
Ticari Formu : Vodelax 20 mg, 28 ve 56 Film Tablet
: Vodelax 40 mg, 28 ve 56 Film Tablet

Endikasyonlar :
-Depresyon tedavisi ve potansiyel relaps/reküranslara karşı idame tedavisinde,
-Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluk tedavisinde ve
-Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisinde endikedir.

Kullanım şekli ve Dozu :
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
Günde tek doz olarak, aç veya tok karna herhangi bir saatte alınır.
Depresyon tedavisi: 20 mg sitalopram, günde bir defa, oral yolla uygulanır. Hasta cevabına ve depresyonun ciddiyetine ba1lı olarak uygulanabilecek maksimum günlük doz 60 mg.dır. Ancak, hiçbir çalışma 60 mg/gün.lük dozun 40 mg/gün.lük doza üstünlük sa1ladı1ını göstermemiştir.

Tedavi süresi: Antidepresif etki genellikle 2-4 haftada yerleşir. Antidepresanlarla tedavi semptomatiktir, bu nedenle potansiyel relapslara karşı yeterli idame sağlamak için en az 6 aylık veya daha uzun süreli tedavi gerekir. Rekürant depresyonu (unipolar) olan hastalarda, yeni atakların önlenmesi için, idame tedavisi birkaç yıl sürdürülmelidir.

Panik bozukluk tedavisi: Dozun günde 20 mg.a yükseltilmesinden önce, ilk hafta günde 10 mg tek oral doz önerilir. Hasta cevabına göre doz günde maksimum 60 mg.a kadar yükseltilebilir.

Tedavi süresi:
Sitalopramın panik bozukluk tedavisinde maksimum etkinli1i yaklaşık 3 ay içinde sa1lanır ve tedaviye devam edildi1i sürece bu cevap muhafaza edilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisi: Önerilen günlük başlangıç dozu 20 mg.dır. Klinik değerlendirme sonrası gerekli görülmesi halinde günlük doz 20.şer mg.lık bölümler halinde artırılarak 60 mg.a yükseltilebilir.

Tedavi süresi:
Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde etki 2-4 haftada başlayıp, iyileşme zaman içinde görülür.

Yaşlılarda kullanımı :
Önerilen günlük doz 20 mg.dır. Hastanın bireysel cevabına göre doz en fazla 40 mg.a kadar çıkarılabilir.

Çocuklarda kullanımı : Sitalopramın bu popülasyonda kullanımının emniyeti ve etkinliği kanıtlanmamış olduğu için kullanılması önerilmez.

Renal fonksiyon bozukluğu: Hafif ve orta derecede renal bozukluğu olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Şiddetli renal yetmezlik (kreatin klerensi <20 ml/dak) durumunda kullanılmasıyla ilgili bilgi mevcut değildir.
Hepatik fonksiyon bozukluğu: Karaci1er fonksiyon bozukluğu olan hastalarda günlük doz 30 mg.ı aşmamalıdır.

Ruhsat Sahibi Büyükdere Cad. 34398 Maslak . İSTANBUL
İmal Yeri Çanta 34580 Silivri . İSTANBUL

Vodelax 20mg Film Tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.