COMTAN 200 MG 100 FİLM TABLET

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

İlaç Formülü :
Bir film kaplı tablet 200 mg entakapon içerir. Yardımcı maddeler: Sukroz, titan dioksit, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit.

Kontrendikasyonları:

Entakapona veya ilacın bileşimindeki diğer maddelere karşı bilinen aşırı duyarlık. Gebelik ve emzirme ( Bkz.?Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı?) Karaciğer işlev bozukluğu ( Bkz. ?Farmakokinetik özellikleri: hastalardaki özellikleri) Entakapon, feokromositomalı hastalarda hipertansif kriz riskinin artması nedeniyle kontrendikedir.

Entakapon, seçici olmayan monoamin oksidaz (MAO-A ve MAO-B) inhibitörleriyle (örn. fenelzin, tranilsipromin) ile birlikte kullanımı kontrendikedir. Benzer şekilde, seçici bir MAO-A inhibitörü ile seçici bir MAO-B inhibitörü ve entakaponun birlikte kullanımı da kontrendikedir. Entakapon selegilin (seçici bir MAO-B inhibitörü) ile birlikte kullanılabilir ancak selegilinin günlük dozu 10 mg?ı aşmamalıdır (Bkz.?İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler?). Önceden Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) ve/veya travmatik olmayan rabdomiyoliz öyküsü olanlarda kontrendikedir.

Dozu Kullanma :

Entakapon oral ve her levodopa/karbidopa veya levodopa/benserazid dozu ile eşzamanlı olarak uygulanır. Entakapon gıda ile birlikte ya da ayrı alınabilir (Bkz.?Farmakokinetik özellikleri?) Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Her levodopa/ dopa dekarboksilaz inhibitör dozu ile birlikte bir 200 mg lık tablet alınır.

Önerilen en yüksek doz günde on kez 200 mg yani 2 g entakapondur. Entakapon, levodopanın etkilerini güçlendiren bir ilaç olduğundan, levodopayla bağlantılı diskineziler, bulantı, kusma ve hallüsinasyonlar gibi dopaminerjik advers etkileri azaltmak için çoğu zaman, levodopa dozunun, entakapon ile tedavinin başlatılmasını izleyen ilk birkaç gün ilk birkaç hafta boyunca ayarlanması gerekir.

Hastanın klinik durumuna göre, doz aralığının uzatılması ve/veya her dozdaki levodopa miktarının azaltılması suretiyle günlük levodopa dozu %10-30 kadar azaltılmalıdır. Entakapon tedavisi kesilirse, diğer antiparkinson ilaçların ve özellikle de levodopa dozunun, parkinson semptomlarının yeterince kontrol altında tutulmasını sağlayacak şekilde ayarlanması gerekir. Entakapon, standart levodopa/benserazid preparatlarından levodopanın biyoyararlanımını standart levodopa/karbidopa preparatlarından olana göre biraz (%5-10) daha fazla artırır.

Bu nedenle, standart levodopa/benserazid preparatlarını almakta olan hastalara entakapon uygulanmaya başlandığında levodopa dozunun daha fazla azaltılması gerekebilir. Böbrek yetmezliği, entakaponun farmakokinetiğini etkilemez ve bu hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur. Ancak diyaliz tedavisi uygulanmakta olan hastalarda doz aralığının uzatılması gerektiği dikkate alınmalıdır (Bkz. ?Farmakokinetik özellikleri?).

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda doz ayarlanmasına gerek yoktur. Çocuklarda kullanımı: Entakapon, 18 yaşından küçük hastalarda denenmemiş olduğundan, ilacın bu yaşın altındaki hastalarda kullanılması önerilmez. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ: Entakapon kullanımına ait hiçbir doz aşımı vakası bildirilmemiştir. İnsanlarda kullanılan en yüksek günlük entakapon dozu, 2.4 g’dır. Akut doz aşımında semptomatik tedavi uygulanır.

Per. Fiyatı:

İlaç Barkodu *8699504090352*
İlaç Fiyatı 185.36 YTL
Reçeteli Verilir.

COMTAN 200 MG 100 FİLM TABLET adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.