Comtan 200 mb etkileşimleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Comtan 200 mg etkileşimleri:

Önerilen tedavi şemasında entakapon ile karbidopa arasında herhangi bir etkileşim görülmemiştir. Benserazid ile farmakokinetik etkileşim çalışılmamıştır.

Sağlıklı gönüllülerde yapılan tek-doz çalışmalarında, entakapon ile imipramin, ya da entakapon ve moklobemid arasında bir etkileşim görülmemiştir. Bunun gibi parkinson hastalarında tekrarlanan doz çalışmalarında entakapon ile selegilin arasında da herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.

Ancak entakaponun , MAO-A inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, desipramin, maprotilin ve venlafaksin gibi noradrenalin geri alım inhibitörleri ve COMT tarafından metabolize edilen katekol grubunu içeren ilaçlar dahil, birçok ilaçlar ile birlikte kullanımı konusundaki klinik deneyim sınırlıdır.

Bu nedenle de entakaponun bu ilaçlarla birlikte verilmesi önerilmez. (Bkz. ? Kontrendikasyonları? ve ?Uyarılar/Önlemler ?). Entakapon gastrointestinal kanalda demir ile şelatlar oluşturabilir. Entakapon ve demir preparatları en az 2-3 saat aralıklı olarak alınmalıdır (Bkz. ?Yan Etkiler/Advers Etkiler?)

Entakapon insan albümin bağlanma bölgesi II?ye bağlanır ki burası diazepam ve ibuprofen dahil çeşitli başka ilaçların da bağlanma yeridir. Diazepam ve steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla klinik etkileşim çalışmaları yapılmamıştır. İn vitro çalışmalara dayanılarak ilaçların terapötik konsantrasyonlarında belirgin olarak birbirlerinin yerine geçme beklenmez.

Comtan

Comtan 200 mb etkileşimleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.