Charles McBurney Noktası 1845-1913

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

McBurney Noktası

Charles McBurney 1845 – 1913

CHARLES McBURNEY modern appandisit bilgisini kuran cerra­hi üstadlarından biridir. Apandisiti isimlendiren ve bu hastalığın ilk defa gerçek bir tarifini veren Bostonlu Reginald Fitz’dir. Fitz 1886’da bu tebliğini müteakip birçok Amerikan cerrahları bu “Yeni'” hastalığın tetkiki ile meşgul olmuşlardır. Bunlar arasında McBurney apandisit olgu­larında karında en hassas olan noktayı tespit etmiş ve ameliyatta tatbik edilecek enzizyon hattını tarif etmiştir. Her iki öneri de bugün cerrahi ala­nında en çok kullanılan terimlerdir. McBurney kendi noktasını ilk defa 1889 yılında New York Medieal Joumal’da yazmış olduğu bir makalede zikretmiştir. Yazar noktanın tayininde çok kesin bir ifade kullanmış ve (tek bir parmağın basılması ile bu noktanın tayin edilmesi kabildir) de­miştir. Bu noktanın göbekten kalça kemiğinin ön çıkıntısına çekilecek düz bir hat üzerine kalça kemiğinden bir buçuk inçlik bir mesafede oldu­ğunu söylemiştir. McBumey’in apandisitte önerdiği enzizyon hattı da kendi ifadesine nazaran appendise çok daha kısa bir yoldan varılmasını mükün kıl­makta ve post-operatuar herni ihtimalini de asgariye indir­mektedir. Zaman bu iddiaların kıymetini hakikaten göstermiştir. Bugün bu ensizyon şekli diğerlerine nazaran çok daha fazla uygulanmaktadır.

McBurney Massachusetls eyaletinin Roxbury şehrinde 1845 yılında doğmuştur. Ga­yet parlak bir öğrenim döne­mini Harward Üniversite­si’nde tamamladıktan szonra New York Üniversitesi’nden Tıp doktoru un­vanını 1870 yılında almıştır. Avrupa’da da iki yıl süreyle öğrenimine de­vam ettikten sonra New York’da hekimlik yapmaya başlamış ve Hekimler ve Cerrahlar Anatomi Koleji’nde demonstratörlük ifa etmiştir. 1880 yılın­da Bellevue hastanesine yardımcı cerrah olmuş ve Roosevelt hastanesinin de cerrahlığını yapmaya başlamıştır. Bu hastane daha sonra bütün dünya cerrahları için adeta bir hac yeri halini almıştır. McBurney zarif ve yakı­şıklı bir insandı. Çeşilli sporlarla meşgul olur. özellikle balık tutmaktan büyük bir zevk alırdı. 1913 yı­lında yorucu bir av partisinden döndük­ten sonra gelen bir kalp krizi ile öldüğü sırada 68 yaşında bu­lunuyordu. McBur­ney büyük bir cerrahi yetenek idi ve zama­nının en büyük cerra­hı olarak kabul edil­mişti. Cerrahi konu­larda 100’den fazla makalesi olmakla be­raber ününü McBur­ney noktasına borçlu olduğu şüphesizdir.

Charles McBurney Noktası 1845-1913 adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.