BONEFOS Tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Piyasa Şekilleri:
60 tablet içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Bonefos kapsül oral yoldan günde 1600-3200 mg (4-8 kapsül) dozunda kullanılır. Günlük doz 3200 mg’ı aşmamalıdır. Tedavi sırasında hastalar yeterli düzeyde hidrate edilmelidir. Gıdalarla, özellikle süt ve süt ürünleriyle var olan etkileşim nedeniyle, ilacın alımından 1 saat önce ve sonra hiçbir gıda ve etkileşmeler bölümünde belirtilen ilaçlar alınmamalıdır. Tedavi süresi yaklaşık 6 aydır.

Endikasyonları:
Maligniteye bağlı olarak artan kemik rezorbsiyonunun düzeltilmesinde ve yine maligniteye bağlı oluşan hiperkalseminin tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Klodronata karşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Klodronat, sadece klinik, biyokimyasal ve radyolojik etkilerini yeterli düzeyde izleyebilecek uzman doktorların denetiminde kullanılmalıdır. Klodronat, böbrekler yoluyla değişmemiş olarak elimine edilir. Renal fonksiyon bozukluklarında yeterli klinik deneyim olmadığından, bu tür olgularda önerilebilecek bir doz şeması yoktur. Tedavi sırasında renal fonksiyon, kan tablosu ve serum fosfat düzeyleri periyodik olarak kontrol edilmeli, özellikle böbrek fonksiyonlarında ciddi bir azalma görüldüğünde ilaç kesilmelidir. Klodronat proksimal tübül hasarına yol açabilir. İlacın hızlı enjeksiyonu renal sistemle ilgili yan etkilerin artmasına neden olabilir. Deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda teratojenik bir etki görülmemiştir. Ancak bu konuda herhangi bir klinik veri bulunmadığından, gebe kadınlarda kullanımından kaçınılmalıdır. İlacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emziren annelerde kullanılmamalıdır. Klodronat, hayatı tehdit eden malign hiperkalsemi olguları dışında çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:
Bazı olgularda özellikle i.v. uygulamanın ardından geçici proteinüri görülebilir. Parathormon, kreatinin, laktik asit dehidrogenaz serum düzeylerinde reversibl artışlar gözlenmiştir. Ender olarak cilt reaksiyonları şeklinde ortaya çıkan aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:
Çeşitli gıdalar, süt ve süt ürünleri gibi kalsiyum içerikleri yüksek olan maddeler klodronatın oral emilimini azaltır. Aynı durum kalsiyum, demir içeren ilaçlar ve içerisinde magnezyum bulunan antasitler için de geçerlidir.

BONEFOS Tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.