FAMOGAST 40 MG 30 FİLM TABLET

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Formulü

Her tablette, 20 mg Famotidin ve titandioksit, kırmızı demiroksit, sarı demiroksit vardır.

Endikasyonları

– Duodenal ülserin başlangıç ve idame tedavisi – İyi huylu gastrik ülser – Patolojik gastrointestinal hipersekretuar durumlar. (Örneğin: Zollinger-Ellison sendromu, multipil endokrin adenomalar.) – Gastroözofajial reflu

Kontrendikasyonları

İlaç, famotidine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar Önlemler

Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ve dozaj ayarlaması yapılmalıdır. Famotidin tedavisine semptomatik cevap gastrik malinite olasılığını ortadan kaldırmaz.
18 yaşından küçük çocuklarda famotidinin etkinliği ve güvenliği konusunda yeterli çalışma yapılmamıştır. Çocuklarda hamile bayanlarda ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri

Famotidin genellikle iyi tolere edilir. İlaç tedavisi gören hastaların %1’inden fazlasında, ilaca bağlı olabilen aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkmaktadır.
Baş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık, ishal. Klinik çalışmalarda famotide bağlı oldukları kesin olarak saptanmamakla birlikte nadiren aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir.
Genel: Ateş, yorgunluk
Kardiovasküler : çarpıntı, A-V blok, aritmi,
Gastrointestinal : tıkanma sarılığı, karaciğer enzim anormallikleri, bulantı, kusma, iştahsızlık, ağız kuruluğu, karında rahatsızlık hissi,
Hematolojik : agranülositozis, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni,
Aşırı duyarlılık : orbital veya fasial ödem, konjuktival konjesyon, anafilaksi, anjioödem,
Kas iskelet sistemi : artraji, kas-iskelet ağrısı,
Sinir sistemi/Psikiatrik : grandmal nöbetler, halüsinasyon, konfüzyon, ajitasyon, depresyon, sıkıntı, libido azalması, parestezi, uykusuzluk, uykuya meyil,
Solunum sistemi : bronkospazm,
Deri : alopesi, akne, kaşıntı, kuru cilt, flushing,
Diğer :kulakta çınlama, tat bozukluğu, proteinüri, bun ve serum kreatinin konsantrasyon artışları.

Etkileşimler

Famogast’ın bilinen bir ilaç etkileşmesi yoktur. Antasidlerle birlikte kullanılabilir.

Dozu Kullanma

Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta gece yatmadan önce 40mg’lık tablet 4-8 hafta, daha sonra 20mg’lık tablet 6 ay süreyle kullanılır. Benign mide ülserinde gece yatmadan önce, 4-6 hafta kullanılan 40mg’dır.
İdame tedavisi : ülser nüksünü azaltmak amacıyla yatmadan önce 20 mg (1/2 tablet).
İyi huylu gastrik ülser: Günde 1 defa yatmadan önce 40 mg alınır. Tedavi süresi 6-8 haftadır.
Patolojik gastrointestinal hipersekretuar durumlar: Önerilen başlangıç dozu6 saatte bir 20 mg’dır. Hastanın vereceği cevaba göre dozaj ayarlaması yapılır. Tedavide günde en fazla 640 mg önerilmektedir.
Gastroözofagial reflu : Bu hastalığın semptomatik tedavisi için önerilen yetişkin dozajı günde 2 defa 20 mg’dır. Tedavi süresi 6 haftadır. Gastroözofagial reflu ile ilişkili endoskopik olarak teşhis edilmiş erozif veya ülseratif özofajitin semptomatik tedavisi için ilacın önerilen yetişkin dozajı günde 2 defa 20 mg veya günde 2 defa 40 mg’dır. Tedavi süresi ise 12 haftadır.
Renal fonksiyon bozukluğunda dozaj: Renal fonksiyon bozukuluğu derecesine bağlı olarak famogastın dozaj ayarlaması yapılır. Kreatinin klirensi 10 ml/dk altında ise hastanın cevabına bağlı olarak yatmadan önce 20 mg veya 3-4 günde bir 40 mg verilir. Bazı klinisyenler ise kreatinin klirensi 30-60 ml/dk olanlarda önerilen doğal dozun 1/4’ünü tavsiye etmektedir. DOZ AŞIMI : Bugüne kadar FAMOGAST’ın aşırı kullanımı ile ilgili bir vakaya rastlanmamıştır. Böyle bir durum sözkonusu olduğunda gastrointestinal kanaldan emilmemiş ilacın uzaklaştırılması klinik takip, destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır.İlaç hemodiyaliz ile uzaklaştırılamaz.

FAMOGAST 40 MG 30 FİLM TABLET adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.