BAKAMSİLİN Film Tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Piyasa Şekilleri:

400 mg: 10 film tablet
800 mg (Fort): 10 film tablet

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde 2 kez, 400 mg, ağır enfeksiyonlarda günde 2 kez, 800 mg kullanılır. Akut komplike olmayan gonorede 1600 mg tek doz halinde 1 g probenesit ile birlikte verilmelidir. Çocuklarda: 12 saatte bir-iki eşit doz halinde 25-50 mg/kg/gün olarak verilmelidir. Böbrek yetersizliğinde doz: Glomerüler Filtrasyon Oranı (GFR) 30 ml/dk: 400 mg/24 saat; GFR 10 ml/dk: 400 mg/36 saat.

Endikasyonları:

Ampisilin türevi bir pro-drug olan Bakampisilin gram (-) ve gram (+) birçok mikroorganizma üzerinde bakterisit etki gösteren geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Yarı sentetik bir penisilin türevi olan Bakampisilin barsakta inaktif olduğundan barsak florasına hiçbir etkisi yoktur, bu nedenle süper enfeksiyon, diyare, abdominal harabiyet gibi Ampisilin ve Amoksisilin’de görülen yan etkilere daha az rastlanır. Bu antibiyotiklere göre daha yüksek serum düzeylerine ulaşarak daha fazla biyoyararlılık gösterir. Üst ve alt solunum sistemi enfeksiyonları (B-hemolitik streptokok, Steptokokus piyojens, pnömokok,pensilinaz üretmeyen stafilokok ve H. influenza’nın neden olduğu, kronik bronşitin akut alevlenmeleri dahil), üriner sistem enfeksiyonları (E. Koli, proteus mirabilis ve streptokokus fekalis nedeniyle oluşan), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, komplike olmayan gonore, gastrointestinal ve biliar enfeksiyonlarda endikedir.

Kontrendikasyonları:

Bütün penisilin türevleri gibi, penisiline hassas kişilere verilmemelidir.

Uyarılar:

Alerjik reaksiyonlar görüldüğünde antihistaminik veya kortikosteroitlerle tedavi yoluna gidilebilir. Çok ciddi durumlarda adrenalin enjeksiyonu gerekebilir. Diyare meydana gelirse doktora veya eczacıya danışmadan ilaç alınmamalıdır, aksi takdirde şiddetlenme görülebilir. Böbrek yetmezliği olanlarda günlük doz glomerüler filtrasyon oranına (GFR) göre ayarlanmalıdır. Hayvan deneylerinde teratojenik etkisi olmadığı saptanmıştır. Ancak insanlardaki teratojenite kesin olarak bilinmediğinden hamilelerde kullanılmaması veya risk/yarar oranı dikkate alınarak kullanılması gerekmektedir. anne sütüne geçer. Amino penisilinlerin bebeklerdeki etkileri bilinmediğinden dikkatli kullanılması tavsiye edilir.

Yan Etkileri:

Penisiline hassas kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları (ciltte döküntüler, eritema multiforme, ürtiker gibi) görülebilir. Ciddi, akut hipersensitive reaksiyonları acil tedavi gerektirir. Gastrointestinal sistemle ilgili olarak hafifmide bulantısı, kusma, diyare ve serum transaminazlarında (SGOT) hafif yükselme görülebilir. Kemik ve lenfatik sistemle ilgili olarak, anemi, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranilositoz tedavi esnasında nadir olarak görülebilir. Bu reaksiyonlar ilacın kesilmesiyle genellikle düzelir.

İlaç Etkileşimleri:

Allopurinol ve disülfiram ile kullanılmamalıdır. Diğer amino penisilinlerde olduğu gibi, diyabetlilerde bazı idrar şekeri test sonuçlarını etkileyebilir.

BAKAMSİLİN Film Tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.