İNFEX 200 MG 20 FİLM TABLET

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

İlaç Formülü

Sefpodoksim proksetil

İlacın Endikasyonları – Kullanılması Gereken Durumlar

Alt solunum yolu enfeksiyonlarında (kronik bronşit, toplumda kazanılmış pnömoni, zatürree, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi): Hastalık nedeni organizmalar Streptococcus pnemoniae, Haemophilus influenzae (beta laktamaz üreten suşlar dahil), Moxarella (Branhamelia) catarrhalis.

Üst solunum yolları enfeksiyonlarında (farenjit, bademcik iltihaplanması, akut orta kulak iltihabı, akut maksillar sinüzit): Hastalık nedeni organizmalar Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae (beta laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (penisilin dirençli suşlar hariç), Moxarella (Branhamella) catarrhalis (beta laktamaz üreten suşlar dahil). Seksüel yolla bulaşan hastalıklarda (akut komplike olmayan üreteral ve servikal gonore): Hastalık nedeni organizma Neisseria gonorrheae (penisilinaz üreten suşlar dahil). Kadınlarda görülen akut komplike olmayan ano-rektal enfeksiyonlarda: Hastalık nedeni organizma Neisseria gonorrheae (penisilinaz üreten suşlar dahil).

Üriner enfeksiyonlarda (sistit): Hastalık nedeni organizmalar Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophyticus. Cilt ve cilt eklentileri enfeksiyonları: Hastalık nedeni organizmalar Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pyogenes.

İlacın Kontrendikasyonları – Kullanılmaması Gereken Durumlar

Sefpodoksim’e ya da sefalosporin grubu antibiotiklerden herhangi birine bilinen bir alerjisi olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar

Penisiline karşı alerjisi olan hastalarda, sefpodoksime karşı da alerjik reaksiyonlar gözlenebilir. Böyle bir durumda ilaç kullanımına devam edilmemelidir. Yalancı membran koliti sefpodoksim dahil pek çok antibakteriyel ajanda tespit edilmiş ve hayati tehlike oluşturabileceği gözlenmiştir. Bu yüzden antibakteriyel ajan kullanımına bağlı olarak diyare görülen hastalarda, bu teşhis göz önünde bulundurulmalıdır. Antibiyotik kullanan ve yalancı membran koliti olan hastalarda, özel önlem göstererek kullanılmalıdır.

Orta ve ciddi şiddetteki etkilerde, sıvı ve elektrolit, protein sağlanması ve C.difficile’ye karşı oral antibakteriyel ilaç tedavisi düşünülmelidir. Gebelik kategorisi B’dir. Anneye sağlanacak yararın, fetüs üzerinde potansiyel zararından daha fazla olacağına inanılıyorsa kullanılmalıdır. Sefpodoksim anne sütüne geçer.

Eğer bebeklerde ciddi reaksiyonlar gözlenirse, ilacın anneye yararı göz önünde bulundurularak alımına karar verilir.

İlacın Yan Etkileri

%1’den az oranda görülen yan etkiler: Mantar enfeksiyonları, abdominal distansiyon, keyifsizlik, asteni, ateş, göğüs ve sırt ağrısı, üşüme, genel ağrı, anormal mikrobiyolojik test sonuçları, moniliyazis, alerjik reaksiyonlar, yüz ödemi, apse, bakteriyel enfeksiyonlar, parazit enfeksiyonları, lokal ağrı, ödem, konjestif kalp yetmezliği, migren, çarpıntı, vazodilasyon, hematom, hipotansiyon, hipertansiyon, kusma, hazımsızlık, ağız kuruluğu, midede gaz, iştah azalması, anoreksi, kabızlık, oral moniliyazis, gastrit, ağız ülseri, gastrointestinal bozukluklar, rektal bozukluklar, diş ve dilde bozukluk, susama, oral lezyonlar, boğaz kuruluğu diş ağrısı, idrar yapmada zorluk, anemi, su kaybı, periferal ödem,

kilo alma, miyalji, baş dönmesi, sersemlik, uykusuzluk, anksiyete, sinirlilik, titreme, serebral enfarktüs, konsantrasyon güçlüğü, kabus görme, konfüzyon, parestezi, astım, öksürük, epistakis, rinit, bronşit, dispne, plevral efüzyon, pnömoni, sinüzit, hırıltılı soluma, ürtiker, döküntü, prürit, terleme, makülopapüler döküntü, mantar dermatiti, deskuamasyon, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, güneş yanığı, vesikülobülloz döküntü, tat almada değişim, tat kaybı, gözde tahriş, kulak çınlaması, üriner enfeksiyonlar, hematüri, metroraji, disüri, sık idrara çıkma, penil enfeksiyon, proteinüri, vajinal ağrı, noktüri.

Çift doz alımına bağlı olarak %1’den çok görülen yan etkiler: Diyare, mide bulantısı, vajinal mantar enfeksiyonları, abdominal ağrı, deri döküntüsü, baş ağrısı, kusma, göğüs ağrısı, hipotansiyon, mantar deri enfeksiyonu, deri pullanması ve dökülmesi, menstural düzensizlik, genital kaşıntı, mide ve barsak gazı, salyada azalma, yalancı membran koliti, anafilaktik şok, iştah azalması, keyifsizlik, ateş, anksiyete, uykusuzluk, bitkinlik, baş dönmesi, kabus görme, yorgunluk, öksürük, epistaksis, tad duyusu azalması, göz kaşıntısı, kulak çınlaması.

Tek doz alımına bağlı olarak %1’den çok görülen yan etkiler: Diyare, mide bulantısı. Tek doz alımına bağlı olarak %1’den az görülen yan etkiler: Baş dönmesi, baş ağrısı, senkop, deri döküntüsü, vajinit, abdominal ağrı, anksiyete.

İlacın Etkileşimleri

Antasitlerin (sodyum bikarbonat ve alüminyum hidroksit) yüksek doz uygulaması veya H 2 blokerleri plazma doruk seviyelerini, sırasıyla, %24 ile %42 ve absorpsiyon süresini %27 ile %32 azaltır. Bu medikasyonlar ile absorpsiyon oranı değişmemektedir. Oral antikolinerjikler (propantelin gibi) doruk plazma seviyelerini (T maks da %47 artma) geciktirir, ancak absorpsiyon miktarını (EAA) etkilemez.

Diğer beta laktam antibiyotiklerle olduğu gibi, sefpodoksim’in böbreklerden salgılanması probenesidle inhibe edilmiştir ve EAA’da yaklaşık %31 artış ve sefpodoksim plazma seviyelerini gösteren dorukta %20 artışla sonuçlanmıştır. Sefpodoksim proksetil yalnız verildiğinde, nefrotoksisite gözlenmemesine rağmen, sefpodoksim proksetil nefrotoksik potansiyeli bilinen bileşiklerle verildiğinde böbrek fonksiyonun kontrol edilmesi önerilir.

İlacın Kullanılışı ve Dozu

Yetişkinler (13 yaş ve yukarısı): Toplumda kazanılmış akut pnömoni: Günlük toplam doz 400 mg, 12 saatte bir 200 mg, 14 gün. Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi: Günlük toplam doz 400 mg, 12 saatte bir 200 mg, 10 gün. Komplike olmayan gonore (kadın ve erkek) ve rektal gonococcal enfeksiyonlar (kadın): Günlük toplam doz 200 mg, tek doz. Deri ve deri eklentileri: Günlük toplam doz 800 mg, 12 saatte bir 400 mg, 7-14 gün.

Farenjit ve/veya bademcik iltihabı: Günlük toplam doz 200 mg, 12 saatte bir 100 mg, 5-10 gün. Komplike olmayan idrar yolları enfeksiyonu: Günlük toplam doz 200 mg, 12 saatte bir 100 mg, 7 gün. Yeni doğan 5 aylık bebeklerde güvenliliği ve yararlılığı belirtilmemiştir.

İNFEX 200 MG 20 FİLM TABLET adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.