Aksef 250 mg 10 film tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Kısıtlamalar
Parenteral formları ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya ilaç kullanım raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin grubu antibiyotik.

Dozaj
Yetişkin oral 2 x 250-500mg.
enjektabl 1-3 x 750mg-1,5gr (böbrek yetmezliğinde dozlar ayarlanmalı)
Çocuk oral 30mg/kg/gün ikiye bölünerek.
enjektabl 50-200mg/kg/gün üçe bölünerek.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon
sefalosporin allerjisi.

Etkileşim
Probenesid.Gastrik asiditeyi azaltan ilaçlar sefuroksim aksetilin biyoyararlanımını bir miktar azaltabilirler.
Sık görülen yan etkiler; diyare, bulantı, kusma. 

Aksef 250 mg film tablet, 250 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
Sefuroksim, beta-laktamazlara dayanıklı, semisentetik, geniş spektrumlu, ikinci kuşak sefalosporin grubundan antibiyotiktir. Ampisilin ve amoksisiline dirençli suşların çoğuna etkilidir. Gıdalarla birlikte alındığında sefuroksimin biyoyararlanımı artar. Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

ENDİKASYONLAR:
Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, genitoüriner sistem enfeksiyonları, gonore, Lyme hastalığı.

KONTRENDİKASYONLAR:
Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER:
Gastrik asiditeyi azaltan ilaçlar sefuroksim aksetilin biyoyararlanımını bir miktar azaltabilirler.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
Nadiren diyare, bulantı/kusma, kas krampları, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve anaflaksi gibi yan etkiler görülebilir.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Penisilinlere duyarlı hastalarda sefalosporin grubu antibiyotikler dikkatle kullanılmalıdır. Sefuroksimin taşıt sürme ve/veya makine-teçhizat kullanma üzerinde etkisi yoktur. Gebelikte kullanım kategorisi B dir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin ilk aylarında dikkatle uygulanmalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçer.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZAJ:
Yetişkinler ve 13 yaşın üzerindeki çocuklarda günde iki defa 250 mg, daha ağır enfeksiyonlarda ise iki defa 500 mg dozunda uygulanabilir. Komplikasyonsuz gonorede tek doz 1000 mg uygulanır.

Aksef 250 mg 10 film tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.