ATATÜRK’ÜN SANATA VE SANATÇIYA VERDİĞİ ÖNEM

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 


Atatürk sanatı seven sanatçılara değer veren ve onları destekleyen bir devlet adamıdır. Çocukluğundan itibaren sanata ilgi duymuş ve sanatın bazı dallarıyla çok yakından ilgilenmiştir. Gençliğinde şiir ve edebiyata yakınlık duymuş Namık Kemal’in şiirlerini okumuş ve ondan etkilenmiştir.
Atatürk’ün kaleme aldığı ve 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde okuduğu “Nutuk” adlı eseri Atatürk’ün en büyük edebî eseridir. Yazmış olduğu “Oğuz Oğulları” adlı şiir de Atatürk’ün şiir konusundaki yeteneğini sergileyen ve her Türk’ün okuması gereken bir eserdir.
Atatürk şiir ve edebiyat dışında müziğe de büyük bir ilgi duymuştur. Şarkı ve türküleri dinlemekten büyük bir zevk alan Atatürk zaman zaman okunan şarkılara eşlik etmiş oynanan halk oyunlarına katılmıştır. Bazı Rumeli türküleri onun sesinden notalara dökülmüş ve müzik repertuarımızda yer almıştır.
Atatürk askerî ataşe olarak Sofya’da görevli bulunduğu dönemde çok sesli müziğe ilgi duymaya başlamıştır. Klâsik müzik konserlerine ve operalara giderek bu müzik türlerini tanıma fırsatı bulmuştur. Cumhuriyetin ilânından sonra ülkemizde bu müzik türlerinin sevilmesini ve müzik kültürümüzde yer almasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara önderlik etmiştir. Ülkemizde müzik sanatının gelişmesi için bütün olanaktan kullanmıştır.
Atatürk’ün zamanında yapılmış bazı binaların güzelliği ülkemizdeki çağdaşlaşma hareketini ifade edebilecek nitelik taşımaktadır. Ayrıca mimarî eserlerin korunmasına verdiği önem de Atatürk’ün mimarîye olan ilgisinin önemli kanıtlarındandır.
Atatürk’ün tiyatro bale edebiyat heykeltıraşlık mimarî resim müzik gibi sanat dallarıyla ve sanatçılarla ilgilenmesi onları desteklemesi Atatürk’ün sanatla çok yakın bir ilişki içinde olduğunun göstergesidir.
Atatürksanatla ilgili düşünceleriniTürkiye Büyük Millet Meclisindeki konuşmalarında Çankaya Köşkünde sanatçılarla yaptığı sohbet ve tartışmalarda belirtmiştir. Atatürk’ün bu konuşma ve tartışmalarda dile getirdiği sanatla ilgili düşünceleri Türk halkına ileti niteliği de taşımaktadır.
Atatürk sanatın tanımını şu sözlerle açıklamıştır: “Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir ezgi ile olursa müzik resim ile olursa ressamlık oyma ile olursa heykeltıraşlık bina ile olursa mimarlık olur.”
Sanatın bir toplumun ilerlemesindeki öneminin ve vazgeçilmezliğinin bilincinde olan Atatürk bu düşüncesini şu sözlerle ifade ediliştir: “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” “Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felâkete mahkûmdur” “Dünyada medenî ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.” Atatürk’ün bu sözleri sanalla ilgili temel düşüncelerini ifade etmesi bakımından önemlidir.
Atatürk’ün sanatçılarla ilgili düşüncelerini ifade ettiği sözleri ise şunlardır: “Sanatçı toplumda uzun çalışma ve uğraşlardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.” “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatkâr olamazsınız.”
“Adımız Andımızdır” adlı şarkıyı öğrenelim. Şarkıyı sınıfımızda seslendirelim.
Büyük bir sanatsever olan Atatürk’ün gönlünde müziğin ayrı bir yeri vardı. Bu nedenle millî kültürümüzde önemli bir yer tutan güzel sanatlar içinde müziğe ayrı bir önem vermiştir. Müziğin önemiyle ilgili düşüncelerinişu sözleriyle ifade etmiştir: “Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut değildir: Müzik hayatın neşesi ruhu sevinci ve her şeyidir.”
Yapılacak inkılâpların başarıya ulaşmasına müzik alanındaki gelişmeleri ölçü gösteren Atatürk bu konudaki düşüncelerini şu sözleriyle ifade etmiştir: “Osmanlı müziği Türkiye Cumhuriyeti’ndeki büyük devrimleri söyleyecek güçte değildir. Bize yeni müzik gereklidir. Bu müzik özünü halk müziğinden alan çok sesli bir müzik olacaktır.” “Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü musikide değişikliği alabilmesi kavrayabilmesidir.”
Atatürk’ü konu alan aşağıdaki marşı öğrenelim. Marşı sesimizle ve çalgımızla seslendirelim.
Atatürk müziğin önemle ve öncelikle modern müzik (çok seslilik) kuralları içinde ele alınmasını istemiştir. Bu konuyla ilgili düşüncelerini şu sözleriyle ifade etmiştir: “Arkadaşlar güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir.”
Atatürk Türk müziğinin evrensel müzikteki yerini bir an önce alması amacıyla yapılan çalışmalara önderlik etmiştir. Müzik eğitimi görmeleri için çok sayıda öğrenciyi Avrupa’ya göndermiştir. Ankara’da Musiki Muallim Mektebi ile İstanbul’da Sanayi-i Nefise mekteplerinin açılmasını sağlamıştır. Bu konudaki düşüncelerini de şu sözleriyle ifade etmiştir: “Ulusal ince duyguları düşünceleri anlatan yüksek deyişleri söyleyişleri toplamakonları bir gün önce genel son musiki kurallarına göre işlemek gerektir. Ancak bu sayede Türk ulusal musikisi yükselebilir evrensel musikide yerini alabilir.”

atatürk sanata ve sanatçıya verdiği önematatürk ün sanat şiirleriatatürk ün sanata ve müziğe verdiği önematatürk ve sanatatatürk\'ün mimara verdiği önemi anlatan sözleratatürk\'ün müziğe ve müzik sanatçılarına verdiği önematatürk\'ün sanatçıyla ilgili sözleriatatürkçü düşünce sanata ve sanatcıya verdigi önematatürkün müzige önem ile ilgili sözleriatatürkün müziğe verdiğiatatürkün müziğe verdiği önematatürkün müziğe verdiği önem ile ilgili şiiratatürkün müziğe verdiği önem ile ilgili şiirleratatürkün müziğe verdiği önem ile ilgili şiirleriatatürkün müziğe verdiği önem şiirleratatürkün müziğe verdiği önemle ilgili siirleratatürkün müziğe verdiği şiiratatürkün müzıye verdıönemle ilgılışiirleratatürkün sanat ve sanatçılarla ilgili düşüncelerini ifade ettiği sözleriataturkun sanat ve santcıya verdigi onem ile ilgili sozatatürkün sanata ve sanatçıya verdiği öneatatürkün sanata ve sanatçıya verdiği önematatürkün sanata ve sanatçıya verdiği önem ile araştırma yapınızatatürkün sanata ve sanatcıya verdiği önem ile ilgi bilgi lütfenatatürkün sanata ve sanatçıya verdiği önem ile ilgili resimleriatatürkün sanata ve sanatçıya verdiği önem ile ilgili şiirleratatürkün sanata ve sanatçıya verdiği önemi açıklayan sözleratatürkün sanata ve sanatçıya verdiği önemle ilgili şiiratatürkün sanata verdiği önem hakkında şiirleratatürkün sanata verdiği önem uzunatatürkün türk müziğine faydalarıatatürkün zamanındaki müziklercumhuriyetin ilanından sonra atatürkün sanat olarak yaptığıcumhuriyetinilanından sonra sanatdişin önemi ile ilgili şiirlerdişler ile ilgili şiirlerilk yardım önemi ile ilgili şiirmüzik önemi ile ilgili şiirnamık kemalin hangi düşüncesi atatürkü etkilemiştirnutuk okurkenatatürkün vücut hareketleri nasıldı?sanat dallarıyla ilgili şiirsanat ve sanatçıya verdigi önemi anlatan ön deyişlere örnek verinsanatın önemi ile ilgili şiirtaşıtlara binme ile ilgili şiirÜLKEMİZDE ÖNEMİ OLAN SANATÇILARülkemizde sanata ve sanatçıya verilen önemülkemizde sanata verilen önemülkemizderesminönemi

ATATÜRK’ÜN SANATA VE SANATÇIYA VERDİĞİ ÖNEM adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.