Antiepileptik ve Antipsikotik İlaclar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Antiepileptik İlaçlar

Daha geleneksel tedavileri tolere edemeyen ya da bunlara yanıt vermeyen hastalarda lamotrijin ve gabapentin gibi yeni antiepilepttkler kullanılmaya başlanmıştır. Lamotrijin özellikle, tedavisinde çok az özgül ilaç bulunan bi-polar depresyonda yararlı olabilir. Gabapentin, bir duygudurum düzenleyici olarak, en çok bunaltısı ve ajitasyonu olan manik hastalarda işe yarıyor gibi durmaktadır. Tek başına ya da valproatla birlikte günlük 1500-2000 mg ve daha yüksek dozlarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda bipolar hastalığı ol­madan patlayıcı öfkesi olan hastalarda yararlı gibi görünmektedir.

Gabapentinin sık görülen yan etkileri arasında sedasyon, baş dönmesi ve sindirim sistemi rahatsızlığı bulunur. Lamotrijin ve valproatı birarada vermek, döküntü riskini arttırması olasılığından dolayı, iyi bir fikir olmayabilir.

Antipsikotik ilaçlar

Son zamanlarda geliştirilen klozapin ve risperidon gibi ilaçların akut manik hastalarda ve diğer ilaçlara yanıt vermeyenlerde özgül bir duygudurum dü­zenleyici etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Eski antipsikotiklerde tipik olarak görülen yan etkilerin bunlarda ortaya çıkma riski daha azdır. Dirençli şi-zofreniklerin tedavisi için geliştirilmiş ve onay almış olsa da klozapin, yapılan çalışmaların en az birinde bipolar bozuklukta şizofreniden daha etkili bu­lunmuştur. En fazla etkili olduğu durumlar psikotik ve karışık manik ataklar, hızlı döngülü ve şizoaffektif hastaların tedavisidir. Ancak genellikle kullanılan ilk ilaç değildir. Sıklıkla, duygudurum düzenleyicilere yanıt vermemiş has­talarda tek başına kullanıldığında işe yarar.

Bipolar bozukluktu hastalarda risperidonu tek başına kullanmamak daha iyi olabilir, çünkü bazı çalışmalar bunun ajitasyona ya da manik belirtilerin kötüleşmesine neden olabileceğini vurgulamaktadır. Ancak duygudurum dü­zenleyicilerle birlikte kullanıldığında güvenli ve etkilidir.

Bu yeni antipsikotik ilaçlar bipolar hastalığı olan hastaların sadece baş­lanma tedavisinde değil, aynı zamanda yinelemeyi önlemede de etkilidir.

Klozapinin yan etkileri arasında sedasyon, kilo artışı ve nadiren de ölüm­cül bir beyaz kan hücresi bozukluğu ortaya çıkarma riski bulunmaktadır. Dü­zenli kan testleri yapıldığı sürece sonuncusuyla ilgili çok fazla endişelenmeye gerek yoktur. Klozapin karbamazepinle birlikte kullanılmamalıdır.

Piyasaya yeni çıkan antipsikotiklerden olanzepin ve sertindol de bipolar bozukluğun tedavisinde klozapine benzer etkiler gösterebilir, hem de klo-zapine neden olduğu bazı yan etkilere neden olmadan…

Antiepileptik ve Antipsikotik İlaclar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.