Antihipertansif Tedavi Antihipertansifler İlaclar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Yaşlılarda Antihipertansif Tedavi, Antihipertansifler

Antihipertansif İlaçlar

Konsantrasyonun lama ve hafıza problemleri olan yaşlılarda tedavi mümkün mertebe basit olmalıdır. Bu nedenle tek ilaçla başlanmalı ve günde tek doz kullanılabilmektedir.Komplikasyonsuz bir hastada düşük doz diuretik veya kalsiyum kanal blökürü veya beta blökör başlanabilir.Daha yaşlılarda eğer izole sistolik hipertansiyon varsa diuretikler tercih edilebilir.Kalsiyum kanal blökörleri de ilk ilaç olarak kullanılabilir. Diüretiklere kombinasyon olarak verilecek düşük doz ACE inhibitörleri,beta blokörleri,alfa blökörleri veya kalsiyum kanal blokirleri yan etkileri az olacağından faydalı olabilirler.Beta blokör + alfa blökür / veya kalsiyum kanal blokör ACE inhibitörü + kalsiyum kanal blökürü kombinasyonları yapılabilir.Diuretik ve ACE inhibitörü alanlarda ilk aylarda böbrek fonksiyonlarını kontrol etmek uygun olur.Tedavi genellikle hayat boyu devam eder.Yaşam stilini değiştirenler de ise bazen ilaç ihtiyacı kalmayabilir.

Diuretikler, Diüretik İlaçlar, Diüretik Kullanımı

Yaşlı grupta hipertansiyon tedavisinde ilk seçilecek ilaçlardan en önemlisidir.Ekstrasellüler sıvı volumü azaltır, kardiovasküler koruyucu etkileri kesin gösterilmiştir.Ucuz iyi tölere edilebilir ve etkindirler. Uzun etkili diuretikler hipertansif tedavide tercih edilirken sık kullanılan tiazidler bendrofluazid ihtiva eder ve tek başına veya potasyum koruyucu bir diüretikle birlikte kullanılabilir. Indapamide SR l,5mg sol ventrikül hipertrofısini azalttığı lipid ve glukoz metabolizmasında bozukluk pek yapmadığı gösterilmiştir.Hidroklorotiazid ve amiloridin de (moduretik) miyokard enfaktüslerinden yaşlı hipertansifleri koruduğu gösterilmiştir.

Diuretikler ancak yüksek dozda kullanılırsa yan etkileri ortaya çıkar. Hipokalemi, hipomagnezemi,lipid – glikoz – ürik asit metabolizma bozuklukları ancak yüksek dozlarda oluşur.Tiazid grubu hipokalemiye daha çabuk yol açabilir. Bu nedenle potasyum desteği gerekebilir.Digoxin gibi Q-T aralığını uzatan ilaç alanlarda potasyum koruyucu diuretikler tercih edilmelidir.Thazid grubunun bir yan etkiside akut gut atağıdır.250/1 hasta/yıl sıklıkla görülebilir.

Düşük doz diuretikler yinede kardiovasküler riski azalmaları nedeni ile revaçta kullanılan diuretiklerdendir.Yaşlı hastalar böbrekleri ile bu ilaçları tanı atamadıkları için hafif birikim söz konusu olacağından ilaçlar düşük dozda tutulmalıdır.Yaşlı hipertansif hastalarda kullanılabilecek diuretik dozları bendrofluazide 1,25-2,5 mg,chlorothiazide 500-1000 mg, chlorthalidone 25 – 50 mg Hidroklorotiazide- 12,5 – 25 mg, Indapamide SR 1,5 mg’dır.

Antihipertansif Tedavi Antihipertansifler İlaclar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.