Bipolar 2 Bozuklugu (Manik Depresif)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Bipolar 2 Bozukluğu, Manik Depresif

Bipolar II bozukluğu olan hastalarda majör depresif ataklar ve aralıklı hipomani görülür. Genel olarak bipolar hastaların yüzde 60’ında bipolar II has­talığı görülür. Bu hastalar yalnızca çökkün olduklarında yardım is­tediklerinden genellikle kendilerine yanlış olarak unipolar depresyon tanısı konur. Aile üyelerinden geçmiş ve güncel bilgiler dikkatlice alınmadıkça hipomanik özelliklerin gözden kaçırılması çok kolaydır. Hastalar “normal” mizaçları olduğunu düşündüklerinden, genellikle bunlardan söz etmeyi unu­turlar. Yapılan bir çalışmada, majör depresyon tanısı konan hastaların yak­laşık yüzde 14’ünün bipolar 11 bozukluğu kriterlerine uyduğu görülmüştür.

Bipolar II hastaları çoğu kez doğru olmayan bir uygulamayla yalnızca antidepresanlarla tedavi edilmektedirler. Sadece antidepresanların kullanılması bipolar II hastalarında bir dizi soruna neden olabilir; tedaviye dirençli dep­resyon sıklığının artması ve tedaviyi daha güç olan hızlı döngüyü takip eden hipomaninin gelişimi bu sorunlar arasındadır. Hatırlayacağınız gibi, hipomanik ataklar enerjide artış, uyku gereksiniminde azalma ve normalden daha fazla benlik saygısı ile belirlidir. Bu iyi bir durum gibi görünse de, hi-pomani de bir dizi soruna neden olabilir. Kişi sıklıkla sinirlidir; hatta, bazen kendisine karşı konduğunda açıkça düşmanca bir tutum takınır. Sinirlilik iş ya da kişisel ilişkiler konusunda sorunlara neden olan karar yanlışlarına da yol açabilir.

Bipolar II hastaların yüzde ellisinde alkol ve uyuşturucu kötüye kullanımı görülür. Bu hastalar tepkisel, huzursuz, öfkeli, hassas, büyüklenen ve bazen de küstah olabildiklerinden ve ilişkileri sürdürmede sorun yaşadıklarından çoğu kez yanlış olarak kişilik bozukluğu tanısı alarak tek başına psikoterapi ile tedavi edilirler.

Bipolar II hastalan baskın olarak kadındırlar. Bipolar II hastalan, bipolar I hastalarına göre daha fazla intihar girişiminde bulunurlar. Yaşamlarında in­tiharda bulunma olasılıkları yüzde 15 ile 19’dur. Bipolar I hastalarına göre daha sık karışık durum ve hızlı döngü yaşarlar. Bipolar II hastalığı ile yeme bozuklukları sıklıkla birbirleriyle ilişkilidir.

Bipolar 2 Bozuklugu (Manik Depresif) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.