Aleve 220 mg 30 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Sinir Sistemi, Nöroloji » Narkotik Olmayanlar Ve Antipiretikler

İlaç Etken Maddesi
Naproksen Sodyum

ALEVE 220 MG 30 FİLM TABLET, Yerli, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

* BU İLAÇ UZUN SÜREDİR BULUNMAMAKTADIR *

FORMÜLÜ :
Bir Tablet; etken madde olarak 220 mg Naproksen Sodyum ve boyar madde olarak; Titanyum dioksit, indigo carmine içerir.

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Aleve Film Tablet, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkisiyle_baş ağrısı, diş ağrısı, soğuk algınlığı, kas ağrısı, ekleııı ağrısı, adet sancısı ve ateşli duruııılarda kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Naproksen sodyuııı, salisilat ve diğer nonsteroid antienflaıııatuarlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, aktif rııide ve duodenum ülseri olan hastalarda kullanılıııamalıd Aspirin veya diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar astım, rinit ve nazal polip gelişen hastalarda kontrendikedir. Tedavi esnasında bu tür semptomlar ortaya çıkarsa tedavi durdurulmalıdır. Anaflaktoid reaksiyonlar bu tür reaksiyonları daha önce geçirmiş kişilerde ortaya çıkabilir

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Hekim tarafından başka türlü önerilmedikçe 10 günden fazla kullanılmamalıdır. Ateşin 3 gün süreyle düşmemesi veya artıııası durumunda hekime başvurulmalıdır. Gastrointestinal hastalık öyküsü bulunanlarda yakın takip altında kullanılmalıdır. Kanama, ülserasyon ve perforasyon tedavi sırasında ortaya çıkabileceği bildirilen koıııplikasyonlardır. Bu açıdan hekim dikkatli olmalıdır. PıhtıFaşma bozukluğu olan veya oral antikoagülan tedavisi altındaki hastalarda tıbbi gözlem altında kullanılmalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalı ve serum alkalin fosfataz düzeylerinde geçici yükselmelere neden olabileceği göz önüne alın Hekim tavsiyesi dışında diğer antienflamatuar ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Çiddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanırııından kaçınılmalıdır. Onerilen doz aşılmamalıdır. Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı: Gebelik kategorisi B’dir. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, Aleve Film Tablet de hekim tarafından önerilmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Emzirenlerde kullanımı önerilmez. Çocuklarda Kullanımı: 12 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Karında ve midede rahatsızlık hissi, bulantı, kulak çınlaması, çarpıntı, dispne, hazı kabızlık, mide ağrısı, mide yanması gibi yan etkiler seyrek ve hafif derecede olmakla birlikte görülebilrııektedir. Çok daha nadir olarak hematüri, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon, agranülositoz da dahil granülositopeni, kaşıntı, terleme, susama, trombositopeni, hemolitik ve aplastik anerııi ile allerjik deri belirtileri de bildirilmiştir. Aspirin, diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ya da Naproksene karşı aşırı duyarlılığı olanlarda anafilaktik reaksiyonlar oluşabilir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
-Naproksen pFazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından kendisi gibi plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan hidantoin, sulfonamid. sulfonilüre. salisilatlar ve oral antikoagülanlar gibi ilaçların etkilerini artırabilir. -Probenesid ile birlikte uygulandığında Naproksen sodyumun yarılanıııa ömrü belirgin olarak artar. -Metotreksat ile birlikte uygulandığında metotreksatın toksisitesi artar. -Diğer nonsteroid antienflarııatuar ilaçlar gibi Naproksen, propanolol ve diğer beta blokerlerin etkilerini azaltabilir. -Lityumun plazma konsantrasyonu artabilir. -ADE (Anjiotensin Dönüştürücü Enzirıı) inhibitörleri ile birlikte kullanılması durumunda renal disfonksiyon riskini artırabilir.
DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Erişkinlerde günde 2 – 3 kez 1 tablet kullanılması önerilir. Başlangıç dozu olarak 2 tablet alınması şikayetlerin daha hızlı azalmasını sağlayabilir. Hekim tarafından başka türlü önerilmedikçe günde 3 tabletten fazla alınmamalıdır. Yaşlılarda günde 2 tabletten fazla kullanılmamalıdır. DOZ AŞIMI: Belirgin doz aşımı baş dönmesi, mide yanıııası, hazımsızlık, bulantı, kusma ile kendini gösterir. Mide boşaltılmalı ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Hayvan deneylerinde 0.5 g/kg aktif köıııürün plazma naproksen düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir. Hemodializin doz aşımında bir yararı yoktur.

İlaç Fiyatı 8.55 YTL

PİYASADA MEVCUT DİĞER TAKDİM ŞEKİLLERİ
ALEVE 220 MG 20 TABLET

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)
1-KAPNAX 275 MG 10 TABLET
2-APROMED 275 MG 10 TABLET
3-APROL 275 MG 10 TABLET
4-SYNAX FORTE 550 MG 10 TABLET
5-APRALJİN FORTE 550 MG 10 TABLET
6-KAROKSEN 275 MG 20 TABLET
7-SODİNAKS FORTE 550 MG 10 TABLET
8-ROMAZOLİDİN 50 GR JEL
9-ATREN 275 MG 20 TABLET
10-OPRAKS FORTE 275 MG 10 TABLET

Aleve 220 mg 30 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.