ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET Endikasyonları

Aleve Film Tablet, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkisiyle_baş ağrısı, diş ağrısı, soğuk algınlığı, kas ağrısı, ekleııı ağrısı, adet sancısı ve ateşli duruııılarda kullanılır.

ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET Kontrendikasyonları

Naproksen sodyuııı, salisilat ve diğer nonsteroid antienflaıııatuarlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, aktif rııide ve duodenum ülseri olan hastalarda kullanılıııamalıd Aspirin veya diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar astım, rinit ve nazal polip gelişen hastalarda kontrendikedir. Tedavi esnasında bu tür semptomlar ortaya çıkarsa tedavi durdurulmalıdır. Anaflaktoid reaksiyonlar bu tür reaksiyonları daha önce geçirmiş kişilerde ortaya çıkabilir.

ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET Uyarılar ve Önlemler

Hekim tarafından başka türlü önerilmedikçe 10 günden fazla kullanılmamalıdır. Ateşin 3 gün süreyle düşmemesi veya artıııası durumunda hekime başvurulmalıdır. Gastrointestinal hastalık öyküsü bulunanlarda yakın takip altında kullanılmalıdır. Kanama, ülserasyon ve perforasyon tedavi sırasında ortaya çıkabileceği bildirilen koıııplikasyonlardır. Bu açıdan hekim dikkatli olmalıdır. PıhtıFaşma bozukluğu olan veya oral antikoagülan tedavisi altındaki hastalarda tıbbi gözlem altında kullanılmalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalı ve serum alkalin fosfataz düzeylerinde geçici yükselmelere neden olabileceği göz önüne alın Hekim tavsiyesi dışında diğer antienflamatuar ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Çiddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanırııından kaçınılmalıdır. Onerilen doz aşılmamalıdır. Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı: Gebelik kategorisi B’dir. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, Aleve Film Tablet de hekim tarafından önerilmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Emzirenlerde kullanımı önerilmez. Çocuklarda Kullanımı: 12 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET Yan Etkileri

Karında ve midede rahatsızlık hissi, bulantı, kulak çınlaması, çarpıntı, dispne, hazı kabızlık, mide ağrısı, mide yanması gibi yan etkiler seyrek ve hafif derecede olmakla birlikte görülebilrııektedir. Çok daha nadir olarak hematüri, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon, agranülositoz da dahil granülositopeni, kaşıntı, terleme, susama, trombositopeni, hemolitik ve aplastik anerııi ile allerjik deri belirtileri de bildirilmiştir. Aspirin, diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ya da Naproksene karşı aşırı duyarlılığı olanlarda anafilaktik reaksiyonlar oluşabilir.

ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET Etkileşimler

Naproksen pFazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından kendisi gibi plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan hidantoin, sulfonamid. sulfonilüre. salisilatlar ve oral antikoagülanlar gibi ilaçların etkilerini artırabilir. -Probenesid ile birlikte uygulandığında Naproksen sodyumun yarılanıııa ömrü belirgin olarak artar. -Metotreksat ile birlikte uygulandığında metotreksatın toksisitesi artar. -Diğer nonsteroid antienflarııatuar ilaçlar gibi Naproksen, propanolol ve diğer beta blokerlerin etkilerini azaltabilir. -Lityumun plazma konsantrasyonu artabilir. -ADE (Anjiotensin Dönüştürücü Enzirıı) inhibitörleri ile birlikte kullanılması durumunda renal disfonksiyon riskini artırabilir.

ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET Dozu Kullanma

Erişkinlerde günde 2 – 3 kez 1 tablet kullanılması önerilir. Başlangıç dozu olarak 2 tablet alınması şikayetlerin daha hızlı azalmasını sağlayabilir. Hekim tarafından başka türlü önerilmedikçe günde 3 tabletten fazla alınmamalıdır. Yaşlılarda günde 2 tabletten fazla kullanılmamalıdır. DOZ AŞIMI: Belirgin doz aşımı baş dönmesi, mide yanıııası, hazımsızlık, bulantı, kusma ile kendini gösterir. Mide boşaltılmalı ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Hayvan deneylerinde 0.5 g/kg aktif köıııürün plazma naproksen düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir. Hemodializin doz aşımında bir yararı yoktur.

1 yorum yapılmış

  1. avatar

    mehaba benim dişim çok ağırıyor denemediğim ilaç kalmadı doktorada giitim çekmediler ağrım giitikçe artıyor dişim apse yapmış ağrı kesici alleve kulanıyorum ama işe yaramıyor ne yapmalıyım

    emine08-26 14:18

ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.