aldactazide 25 g 30 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Kardiyovasküler (Kardiyoloji) ve Serebrovasküler Sistem » Diüretik, Antihipertansif

İlaç Etken Maddesi
Spironolakton

ALDACTAZİDE 25 MG 30 TABLET, Yerli, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

FORMÜLÜ :
Her tablet, 25mg spironolakton, 25mg hidroklorotiazid (tatlandırıcı : peppermint) içerir.

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Esansiyel hipertansiyon tedavisi, konjestif kalp yetmezliği ödemi ve asit durumları, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom, idiopatik ödem, diğer tedbirlerin uygunsuz veya yetersiz olduğu hipokalemide, diğer tedbirlerin uygun görülmediği dijitalis alan hastalardaki hipokaleminin profilaksisinde. Aldosterone, malign effüssion ihtiva eden bazı vakalarda etyolojik faktör olabilir ve Aldactazide kullanımı ile faydalı neticeler alındığı rapor edilmiştir.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Akut böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonunun çabuk bozulması, anuri, hiperkalemi veya tiazidlere ve spironolaktona karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Özellikle daha evvel böbrek yetmezliği olan hastalarda periodik serum elektrolitleri tayini; hiperkalemi, hiponatremi ve meydana gelebilecek geçici BUN yükselmesini kontrol bakımından faydalıdır. Akut veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastaların tedavisinde dikkatli olunmalıdır. Hamilelikte kullanımı: Spironolakton veya metabolitleri ile tiazidler, plasenta duvarını geçebilirler. Bu yüzden hamile kadınlarda Aldactazide kullanımı arzulanınca, elde edilecek fayda ile anne ve fetusa yapacağı muhtemel zarar tartılmalıdır. Tıbbi zorunluluk dışında, gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Süt veren anneler : Tiazid’ler ve spironolakton’un bir metaboliti olan canrenone, anne sütünde görülebilir. ilaç kullanılacaksa, çocuğun beslenmesi için başka bir metot seçilmelidir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Çok nadirdir ve genellikle ilaç kesildiğinde reversibldir. Bunlar; baş dönmesi, impotans, gastrointestinal bozukluklar, deri belirtileri, jinekomasti, hafif androjenik tesirlerdir. Yalnız başına tiazidlerin kullanımında glukoz toleransının azaldığı ve hiperüriseminin arttığı müşahade edilmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Triamterene, amiloride gibi potasyum tutan ilaçlarla veya potasyum ilaveleriyle birlikte kullanılması, hiperkalemiye yol açabileceğinden tavsiye edilmez. Düzenli aralarla serum elektrolit tayini yapılması gerekir.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Hipertansiyon için : Büyükler : Tedavi 2 hafta veya daha uzun süreli olacak ise, çoğu hasta için bölünmüş dozlar halinde günde 2-4 tablet verilmesi endikedir. Eğer başka bir antihipertansif ilaç ile birlikte Aldactazide verilecekse, alınmakta olan bu diğer ilaç dozu %50 azaltılmalıdır, sonra da gereğinde tekrar ayarlanabilir. Ödem vakaları için : Tedavi 2 hafta veya daha uzun süreli olacak ise, çoğu hasta için bölünmüş dozlar halinde günde 4 tablet verilmesi endikedir. Fakat dozaj günde 1-8 tablet arasında değişebilir. Çocuklar : Günlük dozaj, bölünmüş dozlar halinde kilo başına 1.65 – 3.3mg spironolakton olacak şekilde ayarlanmalıdır. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ : Hakiki toksik tesir bildirilmemiştir. Klinik olarak hiperkalemi, paraesthia, yorgunluk, paralizi ve tetani gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir ve klinik olarak hipokalemiden ayırt etmek zor olabilir. Elektrokardiografik değişiklikler, patolojik serum potasyum seviyelerini erkenden bildirirler. Hiperkalemi halinde ilaç bırakılır. Potasyumlu gıda alımı azaltılır ve potasyum itrah eden diüretikler, I.V. glikoz + insülin veya uygun bir oral iyon exchange resin tatbik edilir.

İlaç Fiyatı 6.79 YTL

PİYASADA MEVCUT DİĞER TAKDİM ŞEKİLLERİ
ALDACTAZİDE 50 MG 30 TABLET

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

1-ALDACTONE 25 MG 30 TABLET
2-ALDACTONE 100 MG 16 TABLET

aldactazide 25 g 30 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.