Aksef Tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Aksef Tablet

FORMÜL:
Aksef 500 mg film tablet, 500 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil içerir.
Aksef 250 mg film tablet, 250 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
Sefuroksim, beta-laktamazlara dayanıklı, semisentetik, geniş spektrumlu, ikinci kuşak sefalosporin grubundan antibiyotiktir. Ampisilin ve amoksisiline dirençli suşların çoğuna etkilidir. Gıdalarla birlikte alındığında sefuroksimin biyoyararlanımı artar. Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

ENDİKASYONLAR:
Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, genitoüriner sistem enfeksiyonları, gonore, Lyme hastalığı.

KONTRENDİKASYONLAR:
Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER:
Gastrik asiditeyi azaltan ilaçlar sefuroksim aksetilin biyoyararlanımını bir miktar azaltabilirler.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
Nadiren diyare, bulantı/kusma, kas krampları, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve anaflaksi gibi yan etkiler görülebilir.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Penisilinlere duyarlı hastalarda sefalosporin grubu antibiyotikler dikkatle kullanılmalıdır. Sefuroksimin taşıt sürme ve/veya makine-teçhizat kullanma üzerinde etkisi yoktur. Gebelikte kullanım kategorisi B dir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin ilk aylarında dikkatle uygulanmalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçer.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZAJ:
Yetişkinler ve 13 yaşın üzerindeki çocuklarda günde iki defa 250 mg, daha ağır enfeksiyonlarda ise iki defa 500 mg dozunda uygulanabilir. Komplikasyonsuz gonorede tek doz 1000 mg uygulanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI:
Aksef 500 mg Film Tablet: 10 ve 20 film tabletlik blister ambalajda.
Aksef 250 mg Film Tablet: 20 film tabletlik blister ambalajda.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
Aksef 750 mg Enjektabl İV/İM; 750 mg sefuroksim içeren 1 flakon ve 6 ml enjeksiyonluk su içeren ampul, karton kutuda.
Aksef 250 mg Enjektabl İV/İM; 250 mg sefuroksim içeren 1 flakon ve 2 ml enjeksiyonluk su içeren ampul, karton kutuda.

Aksef Tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.